Pháp luật

Toàn tỉnh xử lý xong trên 75% số đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân

Thứ Ba, 28/06/2022

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư KNTC của công dân, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp.

Trong đó, chỉ đạo các sở, ban, ngành chức năng thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương chủ động nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc KNTC tồn đọng, kéo dài...

6 tháng đầu năm 2022, các cơ quan hành chính nhà nước ở cả 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) đã tiếp hơn 1.800 lượt với tổng số trên 1.900 công dân; toàn tỉnh nhận hơn 1.400 lượt đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân, trong đó, có 509 vụ, việc thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Đến nay, các cơ quan liên quan đã giải quyết, xử lý xong 384/509 vụ việc, đạt tỷ lệ 75,4%; 125 vụ việc còn lại đang được các sở, ngành, địa phương tiến hành kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật...

Ngô Tuấn AnhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: