Pháp luật

Vĩnh Tường tăng tốc hoàn thành các chỉ tiêu cam kết

Thứ Tư, 22/06/2022

Nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Tường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Với sự linh hoạt, chủ động, nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả tích cực, tạo động lực để huyện sớm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đã đăng ký với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đã hoàn thành 4 chỉ tiêu

Để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ ký cam kết với Tỉnh ủy, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Tường đã phân công nhiệm vụ cụ thể các đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện theo lĩnh vực phụ trách. Đồng thời, giao chỉ tiêu, một số nhiệm vụ trọng tâm cho các xã, thị trấn, các chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc.

Tháo gỡ khó khăn trong khâu GPMB là một trong những giải pháp quan trọng để huyện Vĩnh Tường đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. (Trong ảnh: Cưỡng chế GPMB tại thị trấn Tứ Trưng) Ảnh Trường Khanh

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, giải pháp, nhiệm vụ cụ thể để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Người đứng đầu chi, Đảng bộ, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Huyện ủy về việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Đây cũng là tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; căn cứ để đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý.

Đến đầu tháng 6/2022, huyện Vĩnh Tường đã hoàn thành 4 chỉ tiêu về lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó, có chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch được giao như việc thành lập tổ chức Đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân, hoàn thành 200%; xây dựng các mô hình, điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hoàn thành 120%...

Huyện đã giải quyết xong 2/9 vụ việc; duy trì đảm bảo các tiêu chí về công tác tuyên giáo, tỷ lệ đảng viên ở các chi, Đảng bộ tham gia học tập các nghị quyết đạt trên 95%; chỉ tiêu QP-AN, xã không có ma túy, cờ bạc, tín dụng đen...

Tiếp tục tăng tốc

Để tăng tốc, sớm hoàn thành các chỉ tiêu còn lại, Huyện ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tập trung giải quyết những tiêu chí, nhiệm vụ khó như công tác phát triển đảng viên; bồi thường GPMB một số công trình, dự án trọng điểm; giải quyết dứt điểm các tồn tại trong quản lý, xử lý vi phạm đất đai...

Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Vĩnh Tường Đàm Văn Hùng cho biết: Để sớm hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên, Ban Tổ chức Huyện ủy thường xuyên đôn đốc các chi, Đảng bộ cơ sở thực hiện tốt công tác giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng kết nạp.

Đồng thời, tham mưu với Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các chi, Đảng bộ cơ sở đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể; làm tốt công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ...

Qua đó, phát hiện những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, giới thiệu cho tổ chức Đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp. Từ đầu năm 2022 đến nay, huyện Vĩnh Tường đã kết nạp được 100 đảng viên.

Huyện tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về thực hiện công tác bồi thường GPMB, nhất là các dự án trọng điểm, các dự án liên quan đến vốn của Trung ương như: Dự án KCN Đồng Sóc, giai đoạn 2; dự án Khu văn hóa Disneyland; dự án KCN Chấn Hưng; dự án đường Thổ Tang – Vĩnh Sơn, tuyến đô thị phía Đông thị trấn Thổ Tang.

Hiện, cơ quan chuyên môn của huyện đang tiến hành rà soát, quy chủ các chủ sử dụng có đất nằm trong phạm vi thu hồi công trình.

Đối với dự án đường liên xã từ Thượng Trưng – Tuân Chính, đi ngã ba cổng làng Tam Phúc, UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, lập thẩm định bản đồ thu hồi, giao đất và tiến hành rà soát, quy chủ các chủ sử dụng có đất nằm trong phạm vi thu hồi đất công trình…

Huyện chỉ đạo đẩy mạnh công tác xử lý vi phạm đất đai, xử lý dứt điểm các trường hợp phát sinh mới; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ đối với các trường hợp tổ chức tháo dỡ để xử lý vi phạm theo quy định, nhất là đối với các trường hợp vi phạm dọc tuyến QL2.

Yêu cầu cán bộ, công chức cấp xã ký cam kết trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Hiện nay, huyện có 104/231 trường hợp vi phạm trước ngày 1/7/2014 đã được UBND các xã Đại Đồng, Nghĩa Hưng, Chấn Hưng lập biên bản yêu cầu tạm thời giữ nguyên hiện trạng cho đến khi Nhà nước thu hồi đất ở thuộc phạm vi mở rộng công trình đường QL2A.

UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tham mưu, thực hiện nghiêm việc tiếp dân định kỳ, đột xuất; chủ động theo dõi, đôn đốc tiến độ giải quyết các kiến nghị, phản ánh, đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân, không để phát sinh khiếu nại, tố cáo đông người.

Cùng đó, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể, khắc phục những tồn tại hạn chế theo lĩnh vực được phân công, phụ trách.

Thanh TuyềnTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: