Pháp luật

Huyện Vĩnh Tường: Xử lý 41/53 trường hợp vi phạm Luật Đất đai mới phát sinh

Thứ Sáu, 20/05/2022

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, từ đầu năm 2022 đến nay, huyện Vĩnh Tường đã xử lý được 41/53 trường hợp vi phạm Luật Đất đai mới phát sinh.

Bên cạnh đó, từ đầu tháng 5/2022 đến nay, toàn huyện xử lý gần 90 trường hợp vi phạm tồn tại trong quản lý, sử dụng đất đai theo Kế hoạch số 54 của UBND tỉnh; xử lý được hơn 100/231 trường hợp vi phạm đất đai và vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ.

Tiếp tục thực hiện mục tiêu trong năm 2022, phấn đấu, giải quyết được ít nhất 834 trường hợp tồn tại, vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai; chấm dứt tình trạng người dân tái lấn chiếm, tạo lập tài sản trái phép xảy ra trên diện tích chuẩn bị thực hiện bồi thường GPMB và đã thực hiện xong bồi thường GPMB; kiềm chế vi phạm mới phát sinh, 100% các trường hợp vi phạm mới phát sinh được xử lý dứt điểm… UBND huyện Vĩnh Tường tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, rà soát, phân loại, tổng hợp đầy đủ, chính xác các trường hợp vi phạm đang tồn tại trong quản lý, sử dụng đất trên địa bàn, có kế hoạch xử lý đối với từng trường hợp cụ thể; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm không chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước, không tự nguyện tháo dỡ, di dời trả lại hiện trạng trước khi vi phạm…

Thu NhànTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: