Pháp luật

Dân vận khéo trong thi hành án dân sự

Thứ Ba, 17/05/2022

Để đảm bảo việc thi hành các bản án nhanh chóng, kịp thời, bên cạnh việc áp dụng các chế tài thì việc tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án được cơ quan thi hành án dân sự (THADS) các cấp trong tỉnh tích cực triển khai. Nhờ công tác dân vận, nhiều vụ việc thi hành án, thậm chí có cả những vụ việc phức tạp đã được giải quyết thành công.

Cán bộ Cục THADS tỉnh trao đổi, bàn bạc phương án vận động, giáo dục thuyết phục các đối tượng tự nguyện thi hành án. Ảnh: Kim Ngân

Dân vận trong hoạt động THADS là việc làm quan trọng nhằm bảo đảm hiện thực chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những nguyên tắc, trình tự, thủ tục trong ngành.

Công tác dân vận không chỉ phát huy sức mạnh tổng thể trong quan hệ phối hợp, cùng nội lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi hành án, mà còn giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các bên đương sự trong thực hiện thi hành án. Từ đó, nâng cao ý thức tự nguyện thi hành án của đương sự, hạn chế việc phải cưỡng chế, góp phần bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương.

Để làm tốt công tác dân vận, Cục THADS tỉnh đã làm tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và thực hiện công tác dân vận; thành lập các tổ tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục các bên đương sự để thực hiện tuyên truyền, vận động đương sự tự nguyện thỏa thuận thi hành bản án, quyết định của tòa án.

Cục THADS tỉnh chỉ đạo các phòng chuyên môn, các Chi cục THADS cấp huyện tích cực quán triệt, triển khai đến cán bộ, đảng viên về việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác dân vận.

Tăng cường bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi hành án, giúp họ nắm vững các quy định của pháp luật, các trình tự, thủ tục THADS.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Cục THADS tỉnh đã tổ chức được nhiều lớp tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi hành án; bồi dưỡng kiến thức pháp luật về THADS, theo dõi thi hành án hành chính (THAHC) và các văn bản pháp luật khác liên quan cho hơn 700 lượt người là cán bộ hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố, trưởng họ.

Nhờ công tác dân vận, nhiều vụ việc thi hành án đã được giải quyết, giúp hạn chế việc cưỡng chế, tránh tốn kém kinh phí, kéo dài thời gian, ảnh hưởng đến an ninh trật tự ở địa phương.

Theo báo cáo của Cục THADS tỉnh, từ đầu năm 2022 đến nay, Cơ quan THADS 2 cấp trong tỉnh đã thi hành xong 2.887 việc có điều kiện thi hành, đạt 60%; thi hành được gần 154 tỷ đồng, đạt 40%.

Bằng công tác dân vận trong THADS, Cơ quan THADS các cấp trong tỉnh đã vận động, giáo dục, thuyết phục được 1.087 vụ việc tự nguyện thi hành án không phải tổ chức cưỡng chế, trong đó, có một số vụ việc nằm trong danh sách vụ việc phức tạp của tỉnh.

Đơn cử như trường hợp của Công ty TNHH K.Đ, phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên nợ ngân hàng số tiền hơn 8 tỷ đồng. Mặc dù bản án của tòa án và quyết định thi hành án đã có hiệu lực pháp luật từ năm 2019, song đương sự cố tình chây ỳ, không trả nợ.

Cơ quan THADS đã lên kế hoạch và chuẩn bị phương án tiến hành cưỡng chế, đồng thời, kiên trì, kết hợp với các đoàn thể tại địa phương dùng mọi biện pháp để thuyết phục doanh nghiệp bán tài sản thuộc sở hữu để có đủ tiền trả cho ngân hàng, cố gắng không để phải cưỡng chế. Sau nhiều nỗ lực của Tổ tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục các bên đương sự, Công ty TNHH K.Đ đã tự nguyện thi hành án.

Công tác vận động, giáo dục, thuyết phục thành công không chỉ mang lại lợi ích cho người thi hành án, mà người phải thi hành án cũng tránh được những chi phí phát sinh.

Để phát huy hơn nữa vai trò của công tác dân vận trong THADS, thời gian tới, Cục THADS tỉnh tiếp tục làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục đương sự chấp hành thi hành án; tăng cường bồi dưỡng chính trị, tư tưởng, nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ cũng như bồi dưỡng kiến thức xã hội cho mỗi cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi hành án.

Tạo điều kiện cho chấp hành viên tu dưỡng, rèn luyện, phát huy khả năng tự học, tích lũy kinh nghiệm trong quá trình công tác; chủ động học hỏi, rèn luyện các kỹ năng mềm và vận dụng hiệu quả khả năng vận động, thuyết phục đương sự, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thanh HuyềnTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: