Pháp luật

Bình Xuyên tập trung tháo gỡ khó khăn trong xử lý vi phạm đất nông trường

Thứ Hai, 16/05/2022

Huyện Bình Xuyên có nhiều diện tích đất do Công ty TNHH đầu tư sản xuất và phát triển nông nghiệp VinEco Tam Đảo (VinEco Tam Đảo) bàn giao lại cho địa phương quản lý. Do yếu tố lịch sử để lại, nhiều vụ việc liên quan đến đất nông trường đã gây nhiều khó khăn cho chính quyền các cấp huyện Bình Xuyên trong xử lý vi phạm.

Cán bộ địa chính xã Thiện Kế rà soát các trường hợp vi phạm đất do Công ty TNHH đầu tư sản xuất và phát triển nông nghiệp VinEco Tam Đảo bàn giao lại cho địa phương quản lý. Ảnh: Hải Nam

Ông Nguyễn Ngọc Bộ, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên cho biết: Tổng diện tích đất thu hồi của VinEco Tam Đảo sau điều chỉnh tại Quyết định số 693 của UBND tỉnh để giao cho huyện Bình Xuyên quản lý là 308,46 ha. UBND huyện Bình Xuyên đã nhận bàn giao trên thực địa 307,46 ha.

Còn 1 ha đất phi nông nghiệp (đất sản xuất kinh doanh) trên địa bàn thị trấn Gia Khánh, UBND huyện chưa nhận bàn giao trên thực địa do phần diện tích này doanh nghiệp (DN) vẫn đang giao khoán cho các hộ dân.

UBND huyện sẽ nhận bàn giao trên thực địa sau khi Vineco Tam Đảo thanh lý xong hợp đồng giao khoán với các hộ dân theo quy định. Hiện nay, trên địa bàn xã Thiện Kế, Trung Mỹ và thị trấn Gia Khánh vẫn còn 136 trường hợp vi phạm với tổng diện tích 290.756,4m2.

Trong đó,119 trường hợp vi phạm trước thời điểm nhận bàn giao đất, diện tích 270.661,4m2; 17 trường hợp vi phạm sau thời điểm nhận bàn giao đất, diện tích 20.095 m2.

Để xảy ra tình trạng có nhiều vụ việc vi phạm nêu trên, phần lớn trách nhiệm thuộc về VinEco Tam Đảo do chưa thực hiện tốt nghĩa vụ và trách nhiệm của người sử dụng đất trong việc thực hiện các biện pháp bảo vệ đất.

Thực tế có nhiều hộ dân sau khi nhận giao khoán đã tiến hành chuyển nhượng, mua bán trái pháp luật, không xin ý kiến, đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Chính vì vậy, một số trường hợp vi phạm khó xác định được chủ sử dụng đất, đã gây rất nhiều khó khăn cho chính quyền các cấp trong xử lý những vi phạm nêu trên.

Ngay sau khi có Kết luận số 21 của Thanh tra tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Xuyên đã ban hành Quyết định số 830 về việc thành lập Ban chỉ đạo giải quyết tồn tại, vi phạm về đất đai, xây dựng trên diện tích đất do VinEco Tam Đảo bàn giao lại.

UBND huyện đã ban hành 3 văn bản để thực hiện việc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan trong việc để xảy ra các vi phạm đất đai do VinEco Tam Đảo bàn giao.

Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân tại các địa phương, đặc biệt là ở thị trấn Gia Khánh, xã Thiện Kế và Trung Mỹ nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai, UBND huyện đã tổ chức 13 hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về đất đai, bồi thường GPMB cho đối tượng là lãnh đạo chính quyền phụ trách lĩnh vực đất đai, công chức địa chính, tư pháp, công an xã, thị trấn; bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, tổ trưởng tổ hòa giải cơ sở; các hộ gia đình có diện tích được thu hồi phục vụ các dự án và một số trường hợp vi phạm lấn chiếm đất đai, xây dựng công trình trái phép trên địa bàn.

Cùng với đó, chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường đôn đốc, hướng dẫn UBND xã Thiện Kế, Trung Mỹ và thị trấn Gia Khánh thống kê danh sách, hoàn thiện hồ sơ xử lý các trường hợp vi phạm.

Đồng thời, cung cấp biểu mẫu để UBND các địa phương hoàn thiện hồ sơ xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. UBND huyện cũng đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương rà soát, thống kê cụ thể các tài sản trên đất nhận bàn giao đối với các tài sản do VinEco Tam Đảo và các các đơn vị tiền thân là Nông trường Tam Đảo, Công ty TNHH MTV Nông – Công nghiệp Tam Đảo tạo lập để xử lý theo quy định.

Qua rà soát, tài sản trên đất đã bàn giao cho thị trấn Gia Khánh có 37 loại tài sản; tài sản bàn giao cho xã Thiện Kế gồm 35 loại tài sản. Đến nay, các địa phương đã xử lý, tháo dỡ xong 10 trường hợp (8 trường hợp tại xã Thiện Kế, 2 trường hợp tại thị trấn Gia Khánh), diện tích 17.016 m2; chưa xử lý xong 126 trường hợp, diện tích 273.620,4 m2.

Để tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho chính quyền cấp cơ sở, huyện Bình Xuyên thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo UBND các địa phương xây dựng kế hoạch quản lý, sử dụng và xử lý các vi phạm đất đai, trật tự xây dựng trên diện tích đất do VinEco Tam Đảo bàn giao.

Đồng thời, kiểm tra, rà soát, lập danh sách lại các trường hợp vi phạm giai đoạn trước và sau khi nhận bàn giao đất. UBND huyện cũng đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tổ chức đấu thầu và lựa chọn xong đơn vị tư vấn lập phương án sử dụng đất đối với phần diện tích do VinEco Tam Đảo bàn giao.

Hiện nay đang hoàn thiện hồ sơ để Sở TN&MT trình UBND tỉnh phê duyệt. Song song với đó là đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tự tháo dỡ các công trình vi phạm. Tiếp tục kiểm tra cụ thể, đánh giá hiện trạng từng vị trí, đề xuất các khu vực quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất đối với phần diện tích đất nhận bàn giao của VinEco Tam Đảo để xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh…

Thành AnTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: