Pháp luật

Giải pháp thực hành tiết kiệm chống lãng phí ở Phúc Yên

Thứ Sáu, 13/05/2022

Tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP); chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung rà soát các kế hoạch, dự án đầu tư, tránh đầu tư dàn trải, dẫn đến các dự án đầu tư kéo dài, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư; tăng nguồn thu, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả trong chi ngân sách… là những giải pháp cụ thể mà cấp ủy, chính quyền thành phố Phúc Yên tích cực thực hiện nhằm THTK, CLP, tạo nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Cán bộ, công chức phường Trưng Trắc nghiêm túc thực hiện hiệu quả "8 giờ vàng" làm việc

Nhiều năm qua, phường Trưng Trắc được đánh giá là điểm sáng của thành phố Phúc Yên trong THTK, CLP.

Phó Chủ tịch UBND phường Vũ Sơn Hà cho biết: “Phường Trưng Trắc quyết liệt thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp THTK, CLP trong các lĩnh vực, góp phần huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phục hồi và phát triển kinh tế; phòng, chống, khắc phục hậu quả của thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, đảm bảo quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội.

Phường luôn thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, kê khai tài sản, chuyển đổi vị trí công tác, nhất là những lĩnh vực dễ phát sinh lãng phí như quản lý sử dụng đất đai, thu, chi ngân sách nhà nước, đầu tư xây dựng cơ bản…

Chỉ đạo các bộ phận khi mua sắm tài sản công phải lập kế hoạch đưa vào dự toán, với tài sản có giá trị hơn 10 triệu đồng thì phải thẩm định giá; từ 5 triệu đồng trở lên phải dùng hình thức thanh toán bằng chuyển khoản.

Đồng thời, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức chủ động quản lý tài sản công; thường xuyên áp dụng công nghệ thông tin trong việc gửi, nhận công văn, báo cáo, đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm hạn chế thời gian, chi phí…

Nhờ vậy, hằng năm, phường tiết kiệm được hơn 10% từ các hoạt động chi thường xuyên; hoàn thành tốt chỉ tiêu thu, nộp ngân sách được giao. Cùng với đó, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền THTK, CLP trên tất cả các mặt đời sống của nhân dân, nhất là xây dựng nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, lễ hội, tiết kiệm điện, nước, tài nguyên...”.

Không chỉ phường Trung Trắc, việc THTK, CLP được các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố triển khai mạnh mẽ, đạt kết quả tích cực. Hằng năm, thành phố Phúc Yên xây dựng chương trình, kế hoạch và ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, phòng, ban chuyên môn, các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức phổ biến, quán triệt sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân nâng cao ý thức THTK, CLP.

Đồng thời, siết chặt kỷ luật tài chính - ngân sách, tiết kiệm triệt để chi thường xuyên; tiết kiệm trong quản lý, sử dụng vốn ngân sách nhà nước; trong sử dụng lao động, thời gian lao động; hạn chế việc mua sắm, sửa chữa nếu chưa cần thiết; tiết kiệm trong thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản, quyết toán, thẩm định các dự án, công trình…

Trong quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, thành phố xây dựng, phân bổ, giao kế hoạch thu, chi ngân sách đảm bảo đúng quy định, hầu hết các nhiệm vụ chi đã được bố trí ngay trong dự toán đầu năm; bố trí vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng nguyên tắc tập trung, tránh dàn trải, ưu tiên phân bổ các dự án hoàn thành đã quyết toán, dự án hoàn thành chưa quyết toán, dự án chuyển tiếp.

Đối với các đơn vị được thành phố giao thực hiện quyền tự chủ tài chính đã tự chủ trong việc sử dụng nguồn kinh phí để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó, đề cao nhiệm vụ tiết kiệm chi tiêu nhằm tăng chi phúc lợi, thu nhập và tăng cường cơ sở vật chất, tạo môi trường làm việc tốt hơn cho cán bộ công chức viên chức và người lao động.

Nhờ triển khai các giải pháp, công tác THTK, CLP ở thành phố Phúc Yên đã đạt được những kết quả tích cực. Năm 2021, thành phố tiết kiệm được gần 11 tỷ đồng từ chi thường xuyên để phục vụ an sinh xã hội và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống Covid-19; việc mua sắm tài sản, phương tiện đi lại, thiết bị làm việc đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ quy định.

Công tác sắp xếp và sử dụng cán bộ được thực hiện đúng với sở trường, bảo đảm phát huy tốt khả năng, hiệu quả làm việc; 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm túc giờ làm việc theo quy định.

Tích cực triển khai thực hiện Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP năm 2022, thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của THTK, CLP, nâng cao nhận thức cho cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hành tốt phong trào THTK, CLP.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện xử lý các hành vi gây lãng phí ngân sách nhà nước. Cùng với việc tăng cường các biện pháp THTK, CLP thông qua kiểm soát chặt chẽ và tiết kiệm chi tiêu công, UBND thành phố cùng các phòng, ban chức năng ban hành các văn bản, cơ chế tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp nâng cao năng suất lao động.

Bài, ảnh: Thu NhànTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: