Pháp luật

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đất đai

Thứ Sáu, 14/01/2022

Tích cực triển khai xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đo vẽ bản đồ hiện trạng đất đai; đẩy mạnh cải cách đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền dụng đất; tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm …Sở TN&MT nỗ lực triển nhiều giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đất đai trên địa bàn.

Thanh tra Sở TN&MT rà soát hồ sơ, thủ tục xử lý vi phạm đất đai trên địa bàn

Xác định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có vai trò rất quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về đất đai đây là căn cứ, cơ sở pháp lý cho việc thu hồi, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Do đó, sở tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Năm 2021, sở đã hoàn thành và trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đối với 9/9 huyện thành phố; đồng thời, triển khai lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện cho năm 2022 và hoàn thành cơ bản việc lập kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, giai đoạn 2021-2025.

Trình UBND tỉnh thu hồi, cho phép chuyển mục đích sử dụng gần 300ha đất giao thực hiện 46 công trình, dự án. Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND chấp thuận thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đối với hơn 1.110 ha đất; trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho phép chuyển mục đích sử dụng gần 100ha đất trồng lúa để thực hiện 3 dự án là Cụm công nghiệp Trung Nguyên, khu đô thị Đầm Diệu và dự án Trung tâm Logistics ICD Vĩnh Phúc.

Hoàn thiện đo vẽ thành lập mảnh trích đo địa chính và xác định, cắm mốc ranh giới thu hồi đất Công ty TNHH Kim Long tại các xã Định Trung, phường Liên Bảo và Khai Quang để giao cho UBND thành phố Vĩnh Yên quản lý; đo đạc kiểm tra, xử lý các vi phạm sử dụng đất tại khu vực Núi Đúng, Núi Đinh trên địa bàn huyện Tam Dương, Bình Xuyên và thành phố Vĩnh Yên.

Triển khai dự án đo đạc mới, đo chỉnh lý, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thành phố Phúc Yên; hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để triển khai dự án đo đạc lại, đo chỉnh lý, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thành phố Vĩnh Yên và huyện Bình Xuyên.

Cùng với đó, chỉ đạo sát sao hoạt động thanh tra, kiểm tra, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả, giảm số lượng thanh tra theo kế hoạch, tăng cường thanh tra đột xuất, tập trung vào các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm như buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng lấn, chiếm đất, sử dụng đất không đúng mục đích; khai thác trái phép khoáng sản; chậm đưa đất vào sử dụng, các cơ sở có quy mô lớn, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, xử lý, xử phạt nghiêm các đối tượng vi phạm để răn đe.

Trong năm 2021, Sở đã thực hiện 21 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 85 tổ chức, cá nhân. Qua thanh tra đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 16 tổ chức, cá nhân; trong đó, Chánh thanh tra sở xử phạt vi phạm hành chính đối với 12 tổ chức, cá nhân, tổng số tiền phạt trên 450 triệu đồng; đình chỉ hoạt động trong thời hạn 3 tháng đối với 1 tổ chức; kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 tổ chức, tổng số tiền phạt gần 1,4 tỷ đồng.

Lãnh đạo Sở TN&MT khẳng định, năm 2021, về cơ bản công tác quản lý nhà nước về đất đai có chuyển biến lớn, rõ nét. Sở đã chủ động kiểm tra, xử lý vi phạm tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc trong quản lý đất đai như tình trạng vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức được nhà nước giao đất cho thuê đất, tình trạng chậm đưa đất vào sử dụng, để hoang hóa, lãng phí đất đai gây bức xúc trong dư luận xã hội. Đặc biệt, kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã đạt tỷ lệ cao, cơ bản hoàn thành theo yêu cầu.

Ngoài ra, Sở thực hiện tốt việc hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các địa phương, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án trọng điểm, góp phần thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Bài, ảnh: Nguyễn KhánhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: