Pháp luật

Đa dạng hình thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, ngừa tham nhũng, tiêu cực

Thứ Tư, 01/12/2021

Thực hiện Quyết định số 861 về việc “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Đề án 861), công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, ngừa tham nhũng (PNTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh đã được triển khai với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, nội dung có trọng tâm, trọng điểm. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân, góp phần ngăn chặn và hạn chế các hành vi tham nhũng, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Việc xây dựng tủ sách pháp luật là một trong những kênh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PNTN, tiêu cực hiệu quả

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật pháp luật là một trong những nội dung quan trọng của công tác PNTN, tiêu cực. Vì thế, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án 861, UBND tỉnh đã có Kế hoạch số 156 về việc thực hiện đề án, trong đó, phân công rõ nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ban, ngành, địa phương để việc triển khai được kịp thời, thống nhất, đồng bộ và có hiệu quả.

Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh được thành lập gồm 37 thành viên và giao Sở Tư pháp là cơ quan thường trực, giúp UBND tỉnh triển khai thực hiện nhiệm vụ, theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện.

Công tác kiểm tra việc thực hiện Đề án 861 được UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo nghiêm túc nhằm đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PNTN, tiêu cực được thực hiện thường xuyên, liên tục.

Trong 3 năm (2019 - 2021), ngành Thanh tra của tỉnh đã triển khai 41 cuộc thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND các cấp và thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC và PNTN, tiêu cực, trong đó, có nội dung về thực hiện Đề án 861 tại 137 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Qua thanh tra đã kịp thời chấn chỉnh việc thực hiện nhiệm vụ, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục dục pháp luật về PNTN, tiêu cực đối với các đơn vị được thanh, kiểm tra.

Sau 3 năm thực hiện Đề án 861, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PNTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật về PNTN, tiêu cực; giáo viên, giảng viên giảng dạy bộ môn giáo dục công dân, môn pháp luật tại các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng được kiện toàn về số lượng, nâng cao về chất lượng.

Tính đến nay, toàn tỉnh có hơn 100 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, hơn 160 báo cáo viên pháp luật cấp huyện và hơn 2.700 truyên truyền viên cấp cơ sở. Hằng năm, tỉnh đều tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, các quy định pháp luật mới về PNTN, tiêu cực được ban hành cho đội ngũ báo các viên pháp luật các cấp.

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PNTN, tiêu cực được triển khai dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tranh cổ động, khẩu hiệu có chủ đề PNTN, tiêu cực; tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, các hoạt động văn hóa; biên soạn, phát hành tài liệu, tờ rơi, tranh ảnh, khẩu hiệu cổ động; lồng ghép thông qua các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt của cơ quan, tổ chức, đơn vị...

Từ năm 2019 đến nay, các sở, ban, ngành, địa phương đã xây dựng hơn 900 chương trình, chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền pháp luật về PNTN, tiêu cực; thực hiện gần 1.800 tin, bài phỏng vấn, phóng sự ngắn đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức 10 đợt tuyên truyền cổ động lưu động, 2 cuộc triển lãm tranh và hơn 120 lượt xe phát thanh lưu động có lồng ghép nội dung về PNTN, tiêu cực.

Biên soạn, phát hành gần 149 nghìn tài liệu tuyên truyền về PNTN, tiêu cực, trong đó có 135 cuốn được dịch ra tiếng dân tộc thiểu số; tổ chức hơn 300 lớp tuyên truyền quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, PCTN và các văn bản pháp luật khác cho hơn 154 nghìn lượt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn.

Việc tổ chức các cuộc thi, giải thưởng có chủ đề về PNTN, tiêu cực; lựa chọn các mô hình điểm và xây dựng tủ sách pháp luật tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PNTN, tiêu cực được UBND tỉnh, các cấp, các ngành quan tâm thực hiện.

Hiện, trên địa bàn tỉnh đang duy trì gần 300 tủ sách pháp luật được đặt tại trụ sở 136 UBND xã, phường, thị trấn; 136 điểm bưu điện văn hóa xã và 9 phòng tư pháp huyện, thành phố và tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Riêng cấp sở, ngành thực hiện tủ sách pháp luật điện tử tại chuyên mục “Văn bản quy phạm pháp luật” trên cổng thông tin giao tiếp điện tử của đơn vị, giúp thuận tiện cho việc tra cứu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Nhờ đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PNTN, tiêu cực, với nội dung có trọng tâm, trọng điểm, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về PNTN, tiêu cực của cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên rõ rệt, góp phần tích cực vào việc ngăn chặn và hạn chế các hành vi tham nhũng, tiêu cực, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, minh chứng rõ nhất là số vụ việc, hành vi tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh ngày càng giảm. Năm 2021, cơ quan điều tra thụ lý 5 vụ với 7 bị can về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và giả mạo công tác, giảm 4 vụ, 17 bị can so với cùng kỳ năm 2020.

Bài, ảnh: Thanh HuyềnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: