Pháp luật

Hiệu quả công tác thanh tra chuyên ngành

Thứ Hai, 22/11/2021

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đã được các ngành chức năng tập trung chỉ đạo, qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề nổi cộm phát sinh trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, góp phần tăng cường công tác quản lý, bảo đảm việc chấp hành pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, giữ gìn trật tự, kỷ cương trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực văn hóa, xã hội.

Cán bộ, thanh tra Sở NN&PTNT thường xuyên nghiên cứu, trao đổi nghiệp vụ nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra. Ảnh: Dương Hà

Xác định hoạt động thanh, kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp đóng vai trò quan trọng nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm, nông - lâm - thủy sản, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, quyền và lợi ích hợp pháp của người sản xuất, người tiêu dùng, thời gian qua, Sở NN&PTNT chỉ đạo lực lượng thanh tra của ngành tập trung thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp.

Chánh thanh tra Sở NN&PTNT Đỗ Hưng Hải cho biết: "Từ đầu năm đến nay, Thanh tra sở và các chi cục trực thuộc sở đã tổ chức, thực hiện hơn 200 cuộc thanh tra chuyên ngành đối với 56 tổ chức và 414 cá nhân, phát hiện 106 tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm. Số tiền xử phạt vi phạm hành chính trên 100 triệu đồng.

Các vi phạm chủ yếu về quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định pháp luật chuyên ngành; điều kiện đảm bảo an toàn toàn thực phẩm, chất lượng hàng hóa…

Qua kiểm tra, thanh tra chuyên ngành đã kịp thời phát hiện sai phạm, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét và ra quyết định xử phạt hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này.

Trong quá trình thanh tra, kiểm tra, Thanh tra Sở NN&PTNT và các chi cục quản lý chuyên ngành trực thuộc sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật chuyên ngành và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý chấp hành tốt các quy định pháp luật".

Tăng cường quản lý lĩnh vực sử dụng đất đai; bảo vệ môi trường; tài nguyên khoáng sản; tài nguyên nước… Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tăng cường chỉ đạo thanh tra chuyên ngành TN&MT triển khai đồng bộ các giải pháp, từng bước đưa công tác thanh tra đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả tích cực.

9 tháng năm 2021, Thanh tra Sở TN&MT đã tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với 42 tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực đất đai, môi trường, tài nguyên nước, khoáng sản. Ra quyết định xử phạt theo thẩm quyền với tổng số tiền 227 triệu đồng; trình UBND tỉnh quyết định xử phạt tổng số tiền gần 600 triệu đồng.

Cũng trong thanh tra, kiểm tra, Sở TN&MT đã kịp thời phát hiện những hạn chế trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để khắc phục hoặc kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên môi trường.

Để nâng cao hiệu quả công tác thanh tra chuyên ngành, lãnh đạo các sở, ngành củng cố lại tổ chức, hệ thống thanh tra ở từng đơn vị, đồng thời, tạo điều kiện cho lực lượng thanh tra tham gia các lớp đào tạo nâng cao nghiệp vụ và hướng dẫn quy trình tổ chức một cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến quy định pháp luật liên quan đến xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành có liên quan cho cán bộ, công chức và nhân dân.

9 tháng năm 2021, các cơ quan thanh tra chuyên ngành triển khai 268 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 935 tổ chức và cá nhân; ban hành 172 kết luận và 591 quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổ chức, cá nhân. Tổng số tiền vi phạm 10,4 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 3,2 tỷ đồng, kiến nghị khác 3,5 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính gần 3,7 tỷ đồng.

Các cuộc thanh tra, kiểm tra tập trung vào các lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, an toàn giao thông vận tải, các hoạt động dịch vụ văn hóa, y tế, thông tin và truyền thông, an toàn thực phẩm…

Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã xử lý, chấn chỉnh những vi phạm của các tổ chức, cá nhân; đồng thời, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý về ngành, lĩnh vực phụ trách.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành còn hạn chế như: Một số cuộc thanh tra còn kéo dài, nhất là thời gian xây dựng báo cáo và kết luận thanh tra. Việc theo dõi, đôn đốc kết quả thực hiện kiến nghị trong kết luận thanh tra chưa kịp thời, thường xuyên; phối hợp trong giám sát đoàn thanh tra chưa được thực hiện đúng mức.

Để công tác thanh tra nói chung, thanh tra, kiểm tra chuyên ngành nói riêng đạt hiệu quả cao, các cơ quan thanh tra tiếp tục thực hiện thanh tra vụ việc do Chủ tịch UBND tỉnh giao; thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm; thanh tra lại; kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra do Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành; kiểm tra tính chính xác, khách quan các kết luận thanh tra của các sở, ban, ngành, huyện, thành phố.

Mặt khác, các đơn vị quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức; đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh tra.

Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và người dân. Kịp thời giải quyết, phê duyệt thủ tục đề nghị thanh tra chuyên đề đột xuất để sớm phát hiện sai phạm của các tổ chức, cá nhân, ổn định trật tự kỷ cương của các cơ quan, đơn vị.

Thu Nhàn



TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: