Pháp luật

Phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên tổng diện tích đạt hơn 95%

Thứ Năm, 18/11/2021

Nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), nhất là việc cấp GCNQSDĐ lần đầu, cấp đổi GCNQSDĐ, ngay từ đầu năm 2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch về đăng ký kê khai, cấp GCNQSDĐ; các văn bản chỉ đạo về việc cấp GCNQSDĐ lần đầu và cấp đổi GCNQSDĐ; ra các thông báo để tập trung, đẩy mạnh công tác đăng ký, cấp GCN, cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh.

Thành phố Vĩnh Yên đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân nhằm xây dựng văn minh đô thị, ngăn chặn tình trạng lấn chiếm, vi phạm trật tự xây dựng.

Theo đó, UBND các huyện, thành phố phải thành lập Ban Chỉ đạo của huyện để tập trung thực hiện công tác đăng ký đất đai, cấp GCNQSDĐ lần đầu cho các hộ dân; Sở TN&MT đẩy nhanh tiến độ cấp đổi GCNQSDĐ trên địa bàn tỉnh.

Kết quả, năm 2021, dự kiến toàn tỉnh cấp được 33.769 GCNQSDĐ các loại. Trong đó: cấp cho các tổ chức là 1.918 GCN; cấp cho hộ gia đình, cá nhân 31.851 GCN. (Giai đoạn 2014 – 2020, toàn tỉnh đã cấp được 252.286 GCN các loại).

Trong đó: Đất nông nghiệp đã cấp được 44015.38/45459.6 ha (đạt 96.82%); đất ở tại nông thôn đã cấp được 6203.15/6793.76 ha (đạt 91.31%); đất ở tại đô thị đã cấp được 1604.82/1694.1 ha (đạt 94.73%); đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp đã cấp được 3335.6/3833.95 ha (đạt 87.00%).

Với tiến độ như hiện nay, phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ cấp GCNQSDĐ trên tổng diện tích các loại đất cần cấp cho tổ chức, cá nhân sẽ đạt trên 95%.

Tin, ảnh: Khánh LinhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: