Pháp luật

Quy định mới về phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch công chức, viên chức

Thứ Tư, 17/11/2021

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 92/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Mức thu phí tuyển dụng công chức từ 300.000 -500.000 đồng/thí sinh/lần. Ảnh minh họa

Thông tư nêu rõ, người đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi hoặc xét tuyển công chức, viên chức tham gia tuyển dụng; công chức, viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức phải nộp phí theo quy định tại Thông tư này. Người nộp phí thực hiện nộp phí theo thông báo triệu tập của Hội đồng tuyển dụng hoặc Hội đồng thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Mức thu phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức như sau:

 

Số TT

 

 

Nội dung thu

 

 

Đơn vị tính

 

 

Mức thu

 

 

I

 

 

Tuyển dụng (gồm thi tuyển, xét tuyển)

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dưới 100 thí sinh

 

 

Đồng/thí sinh/lần

 

 

500.000

 

 

 

 

- Từ 100 đến dưới 500 thí sinh

 

 

Đồng/thí sinh/lần

 

 

400.000

 

 

 

 

- Từ 500 thí sinh trở lên

 

 

Đồng/thí sinh/lần

 

 

300.000

 

 

II

 

 

Dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Nâng ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng I

 

 

 

 

 

 

- Dưới 50 thí sinh

 

 

Đồng/thí sinh/lần

 

 

1.400.000

 

 

 

 

- Từ 50 đến dưới 100 thí sinh

 

 

Đồng/thí sinh/lần

 

 

1.300.000

 

 

 

 

- Từ 100 thí sinh trở lên

 

 

Đồng/thí sinh/lần

 

 

1.200.000

 

 

2

 

 

Nâng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương; thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng II, hạng III, hạng IV

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dưới 100 thí sinh

 

 

Đồng/thí sinh/lần

 

 

700.000

 

 

 

 

- Từ 100 đến dưới 500 thí sinh

 

 

Đồng/thí sinh/lần

 

 

600.000

 

 

 

 

- Từ 500 thí sinh trở lên

 

 

Đồng/thí sinh/lần

 

 

500.000

 

 

III

 

 

Phúc khảo thi tuyển dụng; thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

 

 

Đồng/bài thi

 

 

150.000

 

Như vậy, so với quy định hiện hành tại Thông tư 228/2016/TT-BTC, mức thu phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức quy định tại Thông tư 92 không thay đổi, nhưng có bổ sung mức thu phí trường hợp thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng IV.

Về quản lý và sử dụng phí, Thông tư nêu rõ, tổ chức thu phí là đơn vị sự nghiệp công lập được để lại 100% số tiền phí thu được để trang trải cho các nội dung chi theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí.

Tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào ngân sách Nhà nước. Nguồn chi phí trang trải cho việc thực hiện công việc và thu phí do ngân sách Nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách Nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2021.

Mai Anh (Theo Chinhphu.vn, ngày 16/11/2021)

 TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: