Pháp luật

Bình Xuyên kiên quyết xử lý các vi phạm về đất đai

Thứ Ba, 12/05/2020

Kiên quyết xử lý các trường hợp mới phát sinh; giao trách nhiệm cho người đứng đầu các xã, thị trấn trong việc phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm; thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin, phản ánh của người dân về vi phạm đất đai… là những giải pháp huyện Bình Xuyên đã triển khai trong công tác xử lý vi phạm về đất đai những năm gần đây.

Đến nay, các trường hợp vi phạm về đất đai ở thị trấn Thanh Lãng (Bình Xuyên) cơ bản đã giải quyết dứt điểm. Ảnh: Trường Khanh

Trong khi nhiều địa phương khác đang là điểm “nóng” về tình trạng vi phạm đất đai thì thị trấn Thanh Lãng tuy có diện tích chật hẹp, dân cư đông đúc, hơn 85% số hộ dân làm nghề mộc truyền thống, nhu cầu mặt bằng làm nhà xưởng, nơi tập kết, trưng bày các sản phẩm gỗ lớn, tuy nhiên, tình trạng vi phạm đất đai xảy ra không nhiều. Phần lớn các trường hợp vi phạm đều được phát hiện, xử lý triệt để ngay khi mới phát sinh.

Từ năm 2016 đến nay, thị trấn phát hiện, xử lý 15 trường hợp vi phạm với diện tích hơn 680m2, trong đó vi phạm trước 1/7/2014 có 8 trường hợp với hơn 226m2; 7 trường hợp vi phạm từ năm 2014 đến nay với diện tích hơn 460m2, chủ yếu là sử dụng sai mục đích, lấn, chiếm đất, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Hiện, cơ bản các hộ đã di dời, trả lại hiện trạng đất ban đầu.

Phó Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Lãng Lưu Văn Thực cho biết: Có được kết quả đó là nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân.

Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền; một trong những giải pháp quan trọng để công tác quản lý đất đai trên địa bàn đi vào nền nếp là sự kết hợp việc quản lý đất đai gắn với việc cấp phép xây dựng. Đảng ủy, chính quyền thị trấn kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm nên hạn chế được tình trạng vi phạm, tái vi phạm.

Cùng với thị trấn Thanh Lãng, tại nhiều địa phương trên địa bàn huyện Bình Xuyên, tình trạng vi phạm đất đai có nhiều chuyển biến tích cực. Có được kết quả đó, không thể không nói đến sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể và sự đồng thuận của người dân.

UBND huyện đã ban hành Kế hoạch 151/KH-UBND ngày 18/10/2018 về xử lý, giải quyết tồn tại, vi phạm trong việc quản lý, sử dụng đất đai và Kế hoạch 81/KH-UBND ngày 22/4/2020 thực hiện Chỉ thị 32 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng, ngừa, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn tỉnh.

Quan điểm của huyện là giải quyết triệt để các tồn tại, vi phạm về đất đai, xây dựng trái phép, không để tồn tại, kéo dài; xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm mới. Quá trình giải quyết các vụ việc phải đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch, hợp tình, hợp lý.

Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, giúp người dân hiểu, tự giác chấp hành những quy định về Luật Đất đai; Ban chỉ đạo thực hiện Đề án phòng ngừa, ngăn chặn, chống lấn chiếm và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của huyện được kiện toàn; thành lập các tổ công tác đôn đốc, kiểm tra việc xử lý, giải quyết các tồn tại, vi phạm trong việc quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng trái phép trên địa bàn huyện.

Nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của cán bộ, công chức làm công tác tài nguyên môi trường và cán bộ, công chức tham gia giải quyết các vi phạm đất đai; trang bị trang thiết bị và công cụ hỗ trợ để thực hiện tốt việc xử lý vi phạm đất đai. Phân công nhiệm vụ cho từng phòng, ban, bộ phận chuyên môn trong việc phối hợp giải quyết, xử lý vi phạm đất đai.

Một trong những giải pháp quan trọng là gắn trách nhiệm của người đứng đầu các xã, thị trấn nếu để phát sinh trường hợp vi phạm mới mà không có biện pháp khắc phục, xử lý; không có các biện pháp xử lý quyết liệt các trường hợp vi phạm thì phải nhận hình thức kỷ luật.

Các xã, thị trấn thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Đề án phòng ngừa, ngăn chặn, chống lấn chiếm và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai; xây dựng kế hoạch xử lý vi phạm đất đai với lộ trình thực hiện cụ thể, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên BCĐ; thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận thông tin, kiến nghị, phản ánh của nhân dân liên quan đến các hành vi vi phạm đất đai trên địa bàn.

Chủ động trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tự giác chấp hành quy định về đất đai; đối với các trường hợp mới phát sinh cần có biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời, dứt điểm ngay từ khi mới phát sinh, đối với những trường hợp đã vi phạm từ nhiều năm, quá trình giải quyết nếu gặp khó khăn, vướng mắc báo cáo với UBND huyện.

Với những giải pháp quyết liệt, tình hình vi phạm đất đai trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực. Phần lớn các trường hợp mới phát sinh đều được giải quyết triệt để. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã xử lý, giải quyết xong 46 trường hợp với diện tích hơn 3.800 m2, đây đều là các trường hợp phát sinh từ sau ngày 1/7/2014 (khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực).

Đến cuối tháng 4/2020, trên địa bàn huyện Bình Xuyên có hơn 1.800 trường hợp vi phạm, trong đó chủ yếu các trường hợp vi phạm lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, giao đất trái thẩm quyền và các vi phạm khác.

Để giải quyết dứt điểm các trường hợp còn tồn đọng, thời gian tới, huyện Bình Xuyên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; tăng cường công tác phối hợp giữa các phòng, ban chuyên môn, chính quyền địa phương; nêu cao vai trò của người đứng đầu trong việc phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm.

Riêng đối với 44 trường hợp đã thu tiền nhưng chưa giao đất, huyện giao người đứng đầu các xã Hương Sơn, Tân Phong, Tam Hợp tập trung giải quyết xong trong năm 2020.

Đối với hơn 1.800 trường hợp vi phạm về lấn, chiếm, chuyển mục đích trái phép, giao đất trái thẩm quyền… huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn mỗi năm giải quyết xong ít nhất 20%, phấn đấu đến năm 2024 hoàn thành việc xử lý, giải quyết xong các trường hợp vi phạm.

Kim NgânTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: