Pháp luật

Tăng cường thanh tra công vụ, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ở Vĩnh Tường

Thứ Năm, 11/11/2021

Nhằm siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính đi đôi với việc thực hiện nghiêm quy chế dân chủ, công khai trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, Thanh tra huyện Vĩnh Tường đã tăng cường công tác thanh tra nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh vi phạm và yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn kịp thời khắc phục, rút kinh nghiệm.

Thanh tra huyện Vĩnh Tường tăng cường công tác thanh tra, kịp thời phát hiện, chẩn chỉnh vi phạm xảy ra trong các cơ quan, đơn vị. Ảnh: Dương Hà

Tập trung vào các lĩnh vực nhân dân quan tâm

Theo báo cáo của Thanh tra huyện Vĩnh Tường, đến thời điểm hiện tại, đơn vị đã thanh tra được 10 công trình trong tổng số 47 công trình trong năm 2021, đạt 200% chỉ tiêu đề ra; thanh tra trách nhiệm 11/43 đơn vị, đạt hơn 100% chỉ tiêu cam kết.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc thanh tra, căn cứ vào tình hình thực tế địa phương và lĩnh vực hoạt động của các cơ quan, đơn vị, Thanh tra huyện đã chủ động khảo sát tình hình, lên kế hoạch, nội dung thanh tra phù hợp, đúng, trúng đối tượng, tập trung vào các vấn đề được dư luận, quần chúng nhân dân quan tâm.

Từ đầu năm đến nay, Thanh tra huyện thực hiện thanh tra việc quản lý và sử dụng ngân sách trường học năm học 2019 - 2020 tại 9 trường học trên địa bàn huyện; thanh tra công trình xây dựng cơ bản do UBND xã làm chủ đầu tư và công trình vệ sinh tại 10 trường tiểu học và THCS. Thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, phòng chống dịch Covid-19 đối với Chủ tịch UBND các xã Vĩnh Sơn, Vân Xuân, Bình Dương …

Xác định xây dựng cơ bản là một trong những vấn đề nóng, được dư luận quần chúng nhân dân quan tâm, đồng thời, cũng là lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, Thanh tra huyện tiến hành thanh tra tại một số công trình, dự án do UBND xã, thị trấn làm chủ đầu tư như Vũ Di, Thổ Tang, Ngũ Kiên, Vĩnh Thịnh, Kim Xá...

Hiện nay, đơn vị đang tiến hành thanh tra trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND các xã, thị trấn Đại Đồng, Phú Đa, Thổ Tang, Yên Bình, Chấn Hưng; thanh tra công tác đầu tư xây dựng cơ bản đối với 26 công trình xây dựng, trong đó, có 8 công trình đã quyết toán. Dự kiến sẽ hoàn thành việc thanh tra trong tháng 11/2021.

Phát hiện kịp thời, chỉ rõ hạn chế và chấn chỉnh

Qua thanh tra, phần lớn cán bộ, công chức đều chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện nghiêm quy định pháp luật và hoàn thành tốt lĩnh vực, nhiệm vụ được giao. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; xây dựng được tập thể đoàn kết, góp phần thúc đẩy sự phát triển KT-XH của địa phương.

Tuy nhiên, ở một số lĩnh vực, qua thanh tra phát hiện vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, điển hình như công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tại các cơ quan, đơn vị, không ghi chép sổ tiếp công dân riêng mà ghi chung với sổ theo dõi đơn; các mẫu sổ chưa được ghi chép đầy đủ theo yêu cầu; việc xử lý đơn thư kiến nghị, phản ánh đến Chủ tịch UBND xã chưa thực hiện theo quy trình, còn nhầm lẫn giữa đơn khiếu nại, tố cáo với đơn đề nghị giải quyết các thủ tục hành chính; có lúc, có nơi, UBND xã chưa giải quyết đơn phản ánh, kiến nghị đảm bảo quy định, không lập thành hồ sơ vụ việc cụ thể; có những vụ việc thời gian giải quyết còn chậm...

Trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, việc kiểm tra, rà soát phần khảo sát, thiết kế của đơn vị tham gia thực hiện dự án còn hạn chế, dẫn đến quá trình thi công phải điều chỉnh nhiều lần. Chủ đầu tư không phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với trường hợp gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án.

Quá trình nghiệm thu, thanh quyết toán, lập bản vẽ những thay đổi của công trình xây dựng so với thiết kế ban đầu, xác nhận khối lượng hoàn thành các dự án còn sai về khối lượng so với thực tế thi công. Công tác bố trí nguồn vốn thanh toán theo tiến độ thi công của một số dự án còn chậm. Năng lực của một số đơn vị tư vấn còn chưa đảm bảo theo yêu cầu...

Trước thực tế đó, nhằm giúp các đơn vị nhanh chóng khắc phục hạn chế, trong quyết định kết luận thanh tra, Thanh tra huyện chỉ rõ những tồn tại, bất cập trong thực thi công vụ, đồng thời, đề nghị các đơn vị được thanh tra, kiểm tra nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và khắc phục những thiếu sót, tồn tại, hạn chế mà đoàn thanh tra đã chỉ ra, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thời gian theo quy định của pháp luật.

Để nâng cao chất lượng hoạt động thanh tra, Thanh tra huyện tiếp tục xây dựng kế hoạch trọng điểm dịp cuối năm, phù hợp với từng đơn vị, địa bàn và đối tượng cụ thể, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra, quyết tâm không để xảy ra tình trạng lạm dụng chức vụ, quyền hạn, nhiệm vụ được giao để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật; cùng với chính quyền địa phương xây dựng bộ máy trong sạch, chống quan liêu, tham nhũng, nâng cao uy tín và hiệu lực quản lý nhà nước.

Lê MinhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: