Pháp luật

Đề xuất chương trình đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học

Thứ Tư, 10/11/2021

Chương trình đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học nhằm giúp người học có kiến thức cơ bản của hệ thống pháp luật về giáo dục và giáo dục nghề nghiệp; kiến thức chuyên môn, các kỹ năng nghiệp vụ cần thiết về hoạt động tư vấn du học và có khả năng vận dụng trong hoạt động tư vấn du học.

Chương trình đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học giúp người học có các kỹ năng nghiệp vụ cần thiết về hoạt động tư vấn du học và có khả năng vận dụng trong hoạt động tư vấn du học

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư ban hành chương trình đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học.

Theo dự thảo, chương trình đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học là căn cứ để các cơ sở đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học quy định tại Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 86/2021/NĐ-CP ngày 25/9/2021 của Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật tổ chức đào tạo, cấp chứng chỉ nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định.

Mục tiêu của chương trình nhằm đào tạo người học: Nắm vững các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục và giáo dục nghề nghiệp; các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động tư vấn du học; liên kết đào tạo, công nhận văn bằng; quy định về xuất nhập cảnh; trách nhiệm và nghĩa vụ của người thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học.

Đồng thời vận dụng kiến thức cơ bản về hệ thống giáo dục, giáo dục nghề nghiệp Việt Nam và các nước trên thế giới; nghiệp vụ tư vấn du học; những kiến thức cơ bản về văn hóa, phong tục tập quán của nước đến và các kỹ năng nghiệp vụ cần thiết để tổ chức thực hiện hoạt động tư vấn du học; có ý thức tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, có trách nhiệm nghề nghiệp trong quá trình tổ chức thực hiện hoạt động tư vấn du học.

Khối lượng chương trình đào tạo có tổng số: 10 tín chỉ, tổng số tiết dậy trên lớp là 230 tiết, trong đó có 70 tiết lý thuyết, 160 tiết thảo luận, thực hành (1 tín chỉ tương đương 15 tiết lý thuyết, 1 tiết lý thuyết tương đương 2 tiết thảo luận thực hành, mỗi tiết học là 45 phút).

Đây là yêu cầu chương trình tối thiểu, các cơ sở đào tạo căn cứ nhu cầu thực tế có thể bổ sung thêm các nội dung cho phù hợp.

Cấu trúc chương trình cụ thể như sau:

 

 

STT

 

 

TÊN HỌC PHẦN

 

 

Số tín chỉ

 

 

Số tiết dạy trên lớp

 

 

Lý thuyết

 

 

Thảo luận, thực hành

 

 

1

 

 

Tổng quan chính sách và pháp luật hợp tác quốc tế về giáo dục, giáo dục nghề nghiệp

 

 

2

 

 

15

 

 

30

 

 

2

 

 

Hệ thống giáo dục, giáo dục nghề nghiệp Việt Nam

 

 

1

 

 

10

 

 

10

 

 

3

 

 

Hệ thống giáo dục, giáo dục nghề nghiệp một số quốc gia trên thế giới

 

 

1

 

 

10

 

 

10

 

 

4

 

 

Nghiệp vụ tư vấn du học

 

 

3

 

 

20

 

 

50

 

 

5

 

 

Phát triển giáo dục quốc tế, tổ chức sự kiện giáo dục quốc tế để phục vụ cho hoạt động tư vấn du học

 

 

1

 

 

5

 

 

20

 

 

6

 

 

Thị trường tư vấn du học

 

 

1

 

 

10

 

 

10

 

 

7

 

 

Thực hành rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ tư vấn du học

 

 

1

 

 

 

 

30

 

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Mai Anh (Theo Chinhphu.vn, ngày 9/11/2021)

 TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: