Pháp luật

Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành kế hoạch và đầu tư

Thứ Sáu, 29/10/2021

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê ngành KH&ĐT.

 

Các số liệu báo cáo thống kê phải bảo đảm phản ánh đầy đủ, chính xác, kịp thời tình hình hoạt động của lĩnh vực quản lý ngành KH&ĐT

 

 

Dự thảo nêu rõ, các số liệu báo cáo thống kê phải bảo đảm phản ánh đầy đủ, chính xác, kịp thời tình hình hoạt động của lĩnh vực quản lý ngành KH&ĐT. Nội dung chế độ báo cáo thống kê ngành KH&ĐT gồm:

a) Biểu mẫu báo cáo về đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục số I);

b) Biểu mẫu báo cáo về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (Phụ lục số II);

c) Biểu mẫu báo cáo về phát triển hợp tác xã (Phụ lục số III);

d) Biểu mẫu báo cáo về đầu tư (Phụ lục số IV);

đ) Biểu mẫu báo cáo về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế (Phụ lục số V);

e) Giải thích các biểu mẫu báo cáo (Phụ lục số VI).

Theo Thông tư, biểu mẫu báo cáo về tình hình thu hút đầu tư nước ngoài tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện theo quy định tại Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.

Biểu mẫu báo cáo về vốn hỗ trợ phát triển chính thức và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thực hiện theo quy định tại Nghị định và Thông tư quy định hiện hành về quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

Biểu mẫu báo cáo về tỉ trọng giá trị gia tăng của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tổng sản phẩm trong nước sẽ được ban hành và tổ chức thực hiện sau khi xây dựng được chế độ thu thập, báo cáo phù hợp.

Phương thức báo cáo: Thực hiện gửi, nhận báo cáo trực tiếp trên Hệ thống thông tin thống kê ngành KH&ĐT, được xác thực bằng tài khoản được cấp cho đại diện cơ quan, đơn vị báo cáo và nhận báo cáo.

Trường hợp Hệ thống thông tin thống kê ngành KH&ĐT chưa hoạt động hoặc có sự cố về truyền dữ liệu, đơn vị báo cáo gửi báo cáo vào hộp thư điện tử thongke@mpi.gov.vn theo hướng dẫn của Trung tâm Tin học, Bộ KH&ĐT.

Báo cáo qua hệ thống thư điện tử được thể hiện dưới 1 trong 2 hình thức gồm: Bản quét màu từ bản giấy có chữ ký, đóng dấu của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị báo cáo hoặc tệp tin điện tử được xác thực bằng chữ ký số của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị báo cáo.

Riêng Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện báo cáo theo chế độ mật tương ứng với thông tin báo cáo thống kê liên quan, gửi Bộ KH&ĐT theo định kỳ.

Mai Anh (Theo Chinhphu.vn ngày 28/10/2021)
TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: