Pháp luật

Công tác quản lý đất đai ở Lập Thạch

Thứ Tư, 27/10/2021

Nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực đất đai như lấn, chiếm; sử dụng đất không đúng mục đích; giao đất, chuyển nhượng đất không đúng thẩm quyền; khai thác đất trái phép... các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Lập Thạch đã triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

Lãnh đạo UBND xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch thường xuyên kiểm tra, rà soát hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn. Ảnh: Dương Hà

 

Nhằm cụ thể Chỉ thị số 32 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai”, BTV Huyện ủy Lập Thạch đã ban hành Nghị quyết chuyên đề “Về tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản”; UBND huyện chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, PBGDPL nhằm tạo chuyển biến về nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc quản lý, sử dụng đất đai.

UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn cải cách thủ tục hành chính, triển khai thực hiện tốt các chính sách về đất đai như bồi thường, hỗ trợ GPMB, giao đất tái định cư, đấu giá quyền sử dụng đất và cấp GCNQSDĐ lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện.

Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đôn đốc, hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác rà soát, đánh giá hiện trạng sử dụng đất nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm về đất đai; tập trung giải quyết dứt điểm các đơn, thư KNTC của công dân liên quan đến lĩnh vực đất đai theo thẩm quyền; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh thực hiện tốt công tác đo đạc, kiểm kê, lập bản đồ về hiện trạng sử dụng đất, trên cơ sở đó, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn toàn huyện.

Các cơ quan chuyên môn của huyện thường xuyên phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền các xã, thị trấn tổ chức kiểm tra, phát hiện và xử lý dứt điểm các sai phạm về đất đai ngay từ khi mới phát sinh.

Trong 9 tháng năm 2021, các cơ quan chức năng ở huyện Lập Thạch đã giải quyết xong 158 trường hợp tồn tại vi phạm đất đai xảy ra trước năm 2020; chỉ đạo UBND các xã, thị trấn ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và yêu cầu cam kết tháo dỡ, khôi phục hiện trạng ban đầu đối với 138 trường hợp tồn tại vi phạm đất đai...

Đối với 40 trường hợp vi phạm đất đai mới phát sinh trong năm 2020, huyện đã xử lý xong 10 trường hợp, trong 30 trường hợp còn lại, 22 trường hợp đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, 6 trường hợp yêu cầu các hộ dân cam kết tháo dỡ, khôi phục hiện trạng ban đầu.

Hiện nay, UBND huyện đang chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tổ chức vận động nhân dân tự tháo dỡ, khắc phục hậu quả theo quy định... Tại xã Quang Sơn, BTV Đảng ủy xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý và sử dụng đất đai gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển KT-XH ở địa phương.

UBND xã thường xuyên kiểm tra, thống kê tình hình sử dụng đất trên địa bàn nhằm kịp thời phát hiện trường hợp vi phạm Luật Đất đai tại tất cả các thôn dân cư. Từ đầu năm 2020 đến nay, trên địa bàn xã xảy ra 8 trường hợp vi phạm pháp luật đất đai, tất cả đều được xã xử lý kịp thời theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Cũng như xã Quang Sơn, việc quản lý đất đai trên địa bàn xã Bắc Bình thời gian qua đạt được nhiều kết quả tích cực; tình trạng lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích, xây dựng các công trình trái phép hầu như không xảy ra..

Theo Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lập Thạch Dương Mạnh Tiến: Đơn vị đang tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện tăng cường chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai đến đông đảo người dân.

Phối hợp với UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt việc đăng ký đất đai, lập hồ sơ đề nghị cấp GCNQSDĐ cho người dân theo quy định. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về đất đai theo đúng thẩm quyền; giải quyết dứt điểm đơn thư KNTC của công dân liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng, khiếu kiện đông người, vượt cấp gây mất ổn định an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn...

Ngô Tuấn AnhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: