Pháp luật

Gắn trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra vi phạm đất đai

Thứ Tư, 13/10/2021

Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật đất đai cho người dân; chấn chỉnh, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý đất đai ở cấp xã, xem xét trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong xử lý vi phạm đất đai; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc xử lý tồn tại, vi phạm cũ, kịp thời giải quyết những vi phạm mới phát sinh…thành phố Phúc Yên tích cực triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm đất đai trên địa bàn.

Cán bộ xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên kiểm tra, rà soát bản đồ hiện trạng đất đai ở địa phương.

Những kết quả tích cực

Theo số liệu thống kê của UBND thành phố Phúc Yên, tính đến tháng 9/2021, trên địa bàn thành phố còn gần 1.000 trường hợp tồn tại, vi phạm đất đai cần xử lý dứt điểm, giảm hơn 500 trường hợp, diện tích hơn 17 ha so với Kế hoạch số 54/2020 của UBND tỉnh giao.

Trong đó, đã giải quyết, xử lý dứt điểm 187 trường hợp lấn, chiếm, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất và các vi phạm khác cả trước và sau ngày 1/7/2014; gần 300 trường hợp giao đất trái thẩm quyền và 16 trường hợp thu tiền nhưng chưa giao đất.

Từ sau ngày 1/1/2020, trên địa bàn thành phố Phúc Yên phát sinh mới 74 trường hợp vi phạm đất đai, tổng diện tích gần 12 ha với các vi phạm chủ yếu là chiếm đất; tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất…

Thành phố đã tập trung xử lý dứt điểm 52 trường hợp, tổng diện tích gần 7ha, trong đó: Chiếm đất 4 trường hợp; tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất 30 trường hợp; các vi phạm khác 18 trường hợp. Các trường hợp khác đang tiếp tục được rà soát, xem xét, hoàn thiện hồ sơ để xử lý.

Những kết quả trong xử lý tồn tại, vi phạm đất đai trên địa bàn thành phố Phúc Yên rất đáng ghi nhận, đây là nỗ lực của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và cả hệ thống chính trị trên địa bàn thời gian qua.

Tuy nhiên, nhìn nhận thực tế và khác quan, các tồn tại, vi phạm đất đai cũ tại thành phố Phúc Yên vẫn còn số lượng rất lớn; nhiều vi phạm mới chưa được giải xem xét, giải quyết dứt điểm.

Các trường hợp được xử lý chủ yếu là giao đất trái thẩm quyền và đề nghị cho phép giữ nguyên hiện trạng, còn lại các vi phạm chính là lấn chiếm đất, sử dụng đất sai mục đích chưa được xử lý, giải quyết nhiều.

Tình trạng sử dụng đất lâm nghiệp sai mục đích vẫn còn diễn ra. Sự phối hợp giữa xã, phường và các lực lượng chức năng của thành phố như công an; kiểm lâm; Công ty TNHH MTV Thủy lợi Phúc Yên; Quản lý trật tự đô thị trong kiểm tra, phát hiện và xử lý còn nhiều hạn chế, dẫn đến việc xử lý các vi phạm gặp nhiều khó khăn, thời gian kéo dài…

Tập trung các giải pháp tháo gỡ khó khăn

Xác định việc xử lý các tồn tại vi phạm đất đai cũ, ngăn ngừa giải quyết các trường hợp vi phạm mới là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương nhằm đảm bảo nguồn lực đất đai được sử dụng hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí cũng như ổn định an ninh chính trị ở địa phương.

Thành phố Phúc Yên đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ xử lý, giải quyết tồn tại, vi phạm đất đai trên địa bàn, trong đó tập trung tuyên truyền, quán triệt sâu rộng chủ trương, kế hoạch xử lý vi phạm đất đai đến cấp ủy, chính quyền các cấp và toàn thể nhân dân.

Xem xét trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương khi để xảy ra các vi phạm mới trên địa bàn mà không kịp thời có biện pháp giải quyết.

Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, thanh tra công vụ chấn chỉnh công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng ở cấp xã và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao của cán bộ, công chức làm công tác quản lý đất đai ở xã, phường.

Thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc các xã, phường hoàn thiện hồ sơ thủ tục để giải quyết dứt điểm các tồn tại, vi phạm đất đai, nhất là các trường hợp vi phạm lớn, kéo dài.

Nghiên cứu xây dựng, ban hành cơ chế phối hợp giữa UBND cấp xã với cơ quan chuyên môn, lực lượng chức năng của thành phố, phân rõ nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị trong giải quyết, xử lý vi phạm, hạn chế tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Đặc biệt là các vi phạm trên đất rừng.

Cùng với đó, tổ chức kiểm tra, rà soát các khu vực có diện tích đất hoang, đất chuyên dùng lớn do các tổ chức, cá nhân quản lý, nhất là địa bàn xã Ngọc Thanh, Cao Minh, xác minh rõ ràng về nguồn gốc, thời điểm, diện tích để đưa vào quản lý.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ, tập trung giải quyết dứt điểm các tồn tại, vi phạm đất đai cũ được giao, ngăn ngừa phát sinh các vi phạm mới.

Với các trường hợp vi phạm đã tuyên truyền, vận động, nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn cố tình không chấp hành, sẽ hoàn thiện hồ sơ, quy trình, thủ tục kiên quyết thực hiện cưỡng chế xử lý vi phạm để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật…

Bài, ảnh: Nguyễn KhánhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: