Pháp luật

Toàn tỉnh giải quyết xong hơn 600 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân

Thứ Tư, 13/10/2021

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư KNTC của công dân, ngay từ đầu năm, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp.

Trong đó, chỉ đạo các sở, ban, ngành chức năng thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư KNTC của công dân; tăng cường nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc KNTC tồn đọng, kéo dài...

Trong 9 tháng năm 2021, các cơ quan hành chính nhà nước ở cả 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) đã tiếp gần 2.700 lượt công dân (giảm 9,7%) so với cùng kỳ năm 2020; toàn tỉnh nhận hơn 1.600 lượt đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân, giảm 144 lượt (9,5%) so với cùng kỳ; trong đó, có 860 đơn (860 vụ, việc) thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Đến nay, các cơ quan liên quan đã giải quyết, xử lý xong 619/860 vụ việc, đạt 72%. Số đơn thư còn lại đang được các sở, ngành, địa phương tiến hành kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật...

Thời gian tới, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác tiếp dân và giải quyết KNTC của công dân.

Chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, nhân dân; phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể trong công tác hòa giải, giải quyết những vụ việc KNTC mới phát sinh ngay từ cơ sở...

Ngô Tuấn AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: