Pháp luật

Xử lý tồn tại, vi phạm đất đai trên địa bàn huyện Sông Lô còn chậm

Thứ Năm, 07/10/2021

Theo cam kết, năm 2021, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Sông Lô phải thực hiện xử lý, giải quyết xong hơn 360 trường hợp tồn tại, vi phạm về đất đai.

Trường hợp vi phạm đất đai trên địa bàn thôn Liên Sơn, xã Như Thụy

Tuy nhiên, đến hết tháng 9/2021, tiến độ giải quyết các tồn tại, vi phạm về đất đai trên địa bàn huyện diễn ra chậm và đạt kết quả thấp. Toàn huyện mới giải quyết, xử lý được gần 120 trường hợp, đạt tỷ lệ gần 33% so với chỉ tiêu cam kết.

Mới có 2 xã, thị trấn hoàn thành chỉ tiêu được giao; 15 xã còn lại tiến độ giải quyết chậm; có nhiều xã chưa giải quyết xong một vụ vi phạm nào theo chỉ tiêu được giao.

Quyết tâm đẩy nhanh tiến độ giải quyết, xử lý tồn tại, vi phạm đất đai, huyện Sông Lô chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức, bố trí lịch cụ thể để tổ giúp việc cho Hội đồng xử lý vi phạm đất đai của huyện tiến hành làm việc trực tiếp với từng xã, thị trấn để duyệt hồ sơ đã đủ điều kiện, hồ sơ chưa đủ điều kiện; giải quyết, hướng dẫn hoàn thiện các hồ sơ có khả năng xử lý nhưng còn thiếu thủ tục… phấn đấu hoàn thành cao nhất chỉ tiêu theo cam kết.

Tin, ảnh: Nguyễn KhánhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: