Pháp luật

Linh hoạt trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Thứ Tư, 06/10/2021

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, gây nhiều khó khăn cho việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL), Sở Tư pháp chủ động đổi mới cả về hình thức và nội dung tuyên truyền. Qua đó, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của cán bộ, nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, chung tay góp sức khắc phục khó khăn, vượt qua đại dịch.

Công an thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên hướng dẫn công dân tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trên mạng internet. Ảnh: Trường Khanh

Phát huy vai trò của các phương tiện truyền thông

Là khâu đầu tiên của quy trình tổ chức thực hiện pháp luật, công tác TTPBGDPL được coi là cầu nối quan trọng để đưa pháp luật vào cuộc sống. Tuy nhiên, hiện nay, công tác TTPBGDPL gặp nhiều khó khăn, việc triển khai các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ và nhân dân; việc tuyên truyền pháp luật thông qua các hoạt động ngoại khóa cho học sinh và sinh viên… chưa được triển khai do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Từ thực tế trên, Sở Tư pháp chủ động tham mưu cho Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh ban hành hướng dẫn tăng cường TTPBGDPL gắn với đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, các cấp, ngành triển khai linh hoạt các hình thức thông tin, TTPBGDPL nói chung, TTPBGDPL về phòng, chống dịch Covid-19 nói riêng phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, điều kiện thực tiễn, bảo đảm thiết thực.

Vì vậy, đã truyền tải đầy đủ, kịp thời thông tin pháp luật đến cán bộ, nhân dân; tăng cường phối hợp, phát huy vai trò của các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng lưới truyền thanh cơ sở.

Các cấp, ngành chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông, công nghệ số trong TTPBGDPL để cán bộ, nhân dân dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu, thực hiện; cung cấp tài liệu, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật với hình thức phù hợp.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

Trưởng Phòng Giáo dục tuyên truyền phổ biến pháp luật, Sở Tư pháp Phan Thị Ngọc Bích cho biết: “Nhận thấy thế mạnh của ứng dụng công nghệ thông tin, Sở Tư pháp tham mưu cho Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức các hội nghị tập huấn trực tuyến pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19 cho gần 300 đại biểu và các quy định pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19 cho các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp Khai Quang, Bá Thiện, Tam Dương, Bình Xuyên II, Bá Thiện II, Thăng Long Vĩnh Phúc...

Trong thời gian tới, Sở Tư pháp tiếp tục tham mưu UBND tỉnh tổ chức các hội nghị tập huấn trực tuyến về công tác phòng, chống Covid-19 cho khoảng 600 doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp.

Phối hợp với Tỉnh Đoàn xây dựng kế hoạch, thể lệ, câu hỏi và gợi ý trả lời cuộc thi sân khấu “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống Covid-19 cho thanh, thiếu niên”; phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019 và một số quy định pháp luật về xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19”…

Nhằm TTPBGDPL rộng rãi trong nhân dân, nhất là người ở vùng nông thôn, vùng núi chưa có điều kiện tiếp cận với công nghệ thông tin, Sở Tư pháp chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị xây dựng 11 chuyên đề tập huấn phát cho các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật ở cơ sở; xây dựng các file âm thanh, đĩa CD giới thiệu, hỏi đáp các văn bản pháp luật mới ban hành, lĩnh vực pháp luật liên quan mật thiết đời sống nhân dân.

Với việc đa dạng, linh hoạt các hình thức TTPBGDPL nói chung, pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 nói riêng đã và đang giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh nâng cao ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật trong tình hình mới.

Sở Tư pháp tiếp tục đa dạng các hình thức, nội dung, trong đó sẽ ưu tiên, chú trọng thực hiện PBGDPL trên mạng internet, các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở...; chú trọng nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL trong nhà trường, doanh nghiệp.

Thu NhànTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: