Pháp luật

Thu thuế xuất, nhập khẩu tăng 18,4%

Thứ Ba, 05/10/2021

Để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước (NSNN) 3.650 tỷ đồng trong năm 2021, ngay từ đầu năm, Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc đã chú trọng triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu (XNK), nâng cao hiệu quả thu, nộp NSNN thông qua hoạt động XNK.

Chi cục chỉ đạo các đội nghiệp vụ đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt cơ chế “một cửa quốc gia” và cơ chế “một cửa ASEAN” đảm bảo 100% tờ khai XNK của doanh nghiệp được khai báo qua hệ thống thông quan tự động nhằm tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp XNK hàng hóa; đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát xuất xứ hàng hóa nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, gian lận thương mại.

Đơn vị tích cực tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định liên quan đến thủ tục hải quan, thủ tục thuế. Đồng thời, tiếp nhận và giải quyết kịp thời các vướng mắc cho doanh nghiệp theo thẩm quyền.

Chi cục thường xuyên cập nhật tình hình hoạt động SXKD của các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 nhằm phục vụ công tác theo dõi đánh giá số thu NSNN, chủ động lập hồ sơ theo dõi số nợ thuế XNK đối với từng doanh nghiệp, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành các biện pháp thu, đòi nợ thuế theo đúng quy định; phối hợp với Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh thực hiện thu thuế bằng phương thức điện tử cho 100% doanh nghiệp tham gia XNK...

Tính đến ngày 30/9/2021, Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc đã tiếp nhận và giải quyết trên 280.000 tờ khai đăng ký thủ tục XNK cho khoảng 700 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với tổng kim ngạch XNK đạt trên 18 tỷ đô la Mỹ. Tổng số thuế XNK thu trên 3.760 tỷ đồng, đạt 103,2% kế hoạch được giao trong năm 2021 và tăng 18,4% so với cùng kỳ năm 2020...

Ngô Tuấn AnhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: