Pháp luật

Phát hiện nhiều sai phạm về kinh tế qua công tác thanh tra

Thứ Ba, 05/10/2021

Từ đầu năm 2021 đến nay, ngành Thanh tra tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực hành chính, chuyên ngành và thanh tra trách nhiệm...

9 tháng năm năm 2021, toàn ngành đã thực hiện 73 cuộc thanh tra hành chính, 268 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và 11 cuộc thanh tra trách nhiệm đối với 1.169 đơn vị, tổ chức, cá nhân.

Nội dung thanh tra, kiểm tra tập trung vào các lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng; quản lý sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng; quản lý nhà nước về tài chính, ngân sách; trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền trong việc chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch...

Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện số tiền vi phạm về kinh tế là trên 16 tỷ đồng và hơn 4.600m2 đất. Cơ quan thanh tra các cấp đã ban hành 233 kết luận thanh tra và 591 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm với tổng số tiền xử phạt trên 3,6 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi vào ngân sách nhà nước trên 5,8 tỷ đồng, kiến nghị khác hơn 6,9 tỷ đồng.

Ngô Tuấn AnhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: