Pháp luật

Phúc Yên tăng cường đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Ba, 05/10/2021

Xác định công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhiều khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải kiên trì, liên tục, Thành ủy, UBND thành phố Phúc Yên đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phát hiện và có biện pháp xử lý, chấn chỉnh vi phạm.

Thanh tra Thành phố Phúc Yên họp bàn, xây dựng kế hoạch thanh tra có trọng tâm, trọng điểm. Ảnh: Dương Hà

Triển khai đồng bộ các giải pháp

Thời gian qua, người đứng đầu các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố Phúc Yên đã quan tâm, chỉ đạo sát sao công tác giáo dục tư tưởng cũng như thực hiện các văn bản pháp luật về PCTN; tập trung giải quyết tồn đọng, thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, khuyết điểm để sửa chữa, xử lý…

Các giải pháp PCTN như công khai, minh bạch trong hoạt động; xây dựng quy tắc ứng xử; chuyển đổi vị trí công tác; công khai tài sản, thu nhập… được triển khai đồng bộ, có hiệu quả. Qua đó, ý thức rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống của mỗi cán bộ, đảng viên được nâng cao.

Thành ủy, UBND thành phố đã chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức, triển khai, quán triệt, tuyên truyền những chủ trương, chính sách pháp luật về PCTN bằng nhiều hình thức đa dạng; nội dung về PCTN được lồng ghép trong các hội nghị, cuộc họp của cơ quan, tổ dân phố, trong các buổi sinh hoạt đoàn thể cũng như phát tin, bài trên hệ thống loa truyền thanh, nhằm giáo dục tư tưởng cho cán bộ, đảng viên về PCTN.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo, Thành ủy thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ. Mọi vấn đề quan trọng đều được bàn bạc, công khai với những định hướng cụ thể, rõ ràng.

9 tháng năm 2021, UBND thành phố đã thực hiện bổ nhiệm mới 1 cán bộ; luân chuyển, điều động 19 cán bộ nhằm củng cố, sắp xếp, kiện toàn vị trí công tác cho phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ, nhất là đội ngũ cán bộ làm công tác PCTN. Việc bổ nhiệm, luân chuyển đều nhận được sự đồng tình, nhất trí cao của mỗi cá nhân, tạo nên một tập thể đoàn kết, thống nhất.

Tăng cường thanh tra

Với vai trò tham mưu, ngay từ đầu năm, Thanh tra thành phố đã xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực như đất đai, xây dựng, đầu tư, mua sắm tài sản công; thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện pháp luật về PCTN; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Chánh Thanh tra thành phố Phúc Yên Tạ Quang Trung cho biết: Công tác thanh tra năm 2021 không được triển khai theo đúng kế hoạch do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tuy nhiên, để kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm, 9 tháng năm 2021, lực lượng thanh tra thành phố tiến hành 3 cuộc thanh tra với 15 đơn vị.

Qua thanh tra, phát hiện 7 đơn vị có vi phạm thuộc lĩnh vực đầu tư xây dựng, công tác thu, chi tài chính. Kiến nghị, thu hồi về ngân sách nhà nước hơn 40 triệu đồng; loại khỏi khối lượng, giá trị quyết toán công trình hơn 350 triệu đồng. 7 cá nhân là người đứng đầu 7 đơn vi vi phạm đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm sâu sắc.

Việc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn trong thực hiện pháp luật về PCTN cũng được triển khai chặt chẽ. Thanh tra thành phố phối hợp với cơ quan chức năng kiên quyết xử lý nghiêm nếu người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương để xảy ra tham nhũng, vi phạm.

Thời gian tới, thành phố Phúc Yên quan tâm đẩy nhanh việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kịp thời nắm bắt tình hình dư luận, phản ánh của người dân, từ đó, xây dựng kế hoạch thanh tra định kỳ, đột xuất đảm bảo đúng người, đúng việc.

Tập trung kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức nhằm ngăn ngừa lợi dụng chức vụ gây nhũng nhiễu, vụ lợi, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp và giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Lê MinhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: