Pháp luật

Lập Thạch nêu cao vai trò người đứng đầu trong giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ Sáu, 01/10/2021

Xác định công tác giải quyết, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Lập Thạch đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm từng bước nâng cao hiệu quả công tác này.

Lãnh đạo xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch thường xuyên đối thoại trực tiếp với người dân nhằm chủ động nắm bắt, giải quyết kịp thời kiến nghị, phản ánh, KNTC của công dân. Ảnh: Dương Hà

Thực hiện đúng trách nhiệm, thẩm quyền

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác giải quyết, xử lý đơn thư KNTC của công dân, BTV Huyện ủy Lập Thạch đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm Chỉ thị của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC của công dân”, quy định về “Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”...

Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn chủ động xây dựng quy chế, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giải quyết, xử lý đơn thư, KNTC của công dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND. Đồng thời, coi đây là một trong những tiêu chí đánh giá năng lực, hiệu quả công tác của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền...

Các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở duy trì thường xuyên lịch tiếp dân, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với công dân để nắm bắt và giải quyết kịp thời kiến nghị, phản ánh, KNTC ngay từ cơ sở...

Tất cả các vụ việc do người dân kiến nghị, phản ánh, KNTC được theo dõi chặt chẽ nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng giải quyết; quy trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền nếu để đơn thư KNTC tồn đọng, kéo dài.

Đối với những đơn thư KNTC có nội dung phức tạp, trực tiếp đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo Thanh tra huyện và Ban Tiếp công dân xuống cơ sở nắm bắt tình hình, chỉ đạo các địa phương giải quyết theo đúng trình tự, quy định...

Hằng tháng, UBND huyện tổ chức kiểm điểm, đánh giá kết quả giải quyết đơn thư KNTC của công dân để có chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc theo đúng quy định của pháp luật nhằm hạn chế đơn thư KNTC vượt cấp...

Từ đầu năm 2021 đến nay, cơ quan hành chính cấp huyện và cấp xã ở huyện Lập Thạch đã tiếp nhận 70 đơn kiến nghị, phản ánh, KNTC của công dân (giảm 135 đơn so với cùng kỳ năm 2020).

Trên cơ sở đánh giá, phân tích nội dung đơn, UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan chuyên môn và địa phương tiến hành kiểm tra, xác minh nội dung từng vụ việc, vận dụng phù hợp các chính sách, pháp luật của Nhà nước để giải quyết theo đúng luật định...

Đến nay, các cơ quan chức năng của huyện và UBND cấp xã, đã giải quyết xong hơn 70% số đơn thuộc thẩm quyền; số đơn còn lại đang tiếp tục được kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định...

Tăng cường phối hợp tuyên truyền

Những năm trước đây, do nhận thức và hiểu biết pháp luật của người dân ở xã Quang Sơn còn hạn chế nên những mâu thuẫn, tranh chấp, nhất là tình trạng khiếu kiện đông người, đơn thư KNTC vượt cấp diễn ra khá phổ biến.

Trước tình hình đó, Đảng ủy, UBND xã đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, thôn dân cư đẩy mạnh công tác tuyên truyền, PBGDPL nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dân.

Duy trì đều đặn lịch tiếp công dân của Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã để tiếp nhận, nắm bắt kịp thời những ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân; chỉ đạo bộ phận chuyên môn giải quyết dứt điểm các vụ việc KNTC theo đúng quy định của pháp luật...

Nhờ đó, trên địa bàn xã không còn xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người và giảm số đơn thư KNTC. Trong 9 tháng năm 2021, xã tiếp nhận 6 đơn kiến nghị, phản ánh của người dân; đến nay, xã đã giải quyết xong 4/6 đơn theo đúng thẩm quyền, số đơn còn lại đang tiếp tục được xử lý theo đúng quy định...

Nhờ sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, trong đó, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp luôn được phát huy nên hầu hết các vụ việc KNTC ở huyện Lập Thạch đã được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật…

Tuy nhiên, tình hình đơn thư KNTC trên địa bàn huyện vẫn còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, nhất là các vụ việc KNTC liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư XDCB, khai thác tài nguyên, khoáng sản...

Theo Chánh Thanh tra huyện Lập Thạch Nguyễn Minh Đăng: Nhằm nâng cao hiệu quả công tác giải quyết đơn thư KNTC của công dân, Thanh tra huyện tiếp tục tham mưu cho UBND huyện tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư KNTC của công dân thuộc thẩm quyền.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, PBGDPL nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, đảng viên và người dân. Tăng cường thanh tra trách nhiệm, xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực hiện tốt việc giải quyết đơn thư, KNTC của công dân hoặc giải quyết không đúng quy định của pháp luật.

Phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể các cấp trong công tác hòa giải, giải quyết những vụ việc KNTC mới phát sinh ngay từ cơ sở.

Ngô Tuấn AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: