Pháp luật

“Giảm lửa, hạ nhiệt” cho những điểm nóng về khiếu nại, tố cáo

Thứ Ba, 25/02/2020

Để góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo (KNTC) đông người, phức tạp, kéo dài, thời gian qua, Thanh tra tỉnh chủ động triển khai thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, góp phần không nhỏ vào việc ổn định và phát triển kinh tế xã - hội của tỉnh.

Cán bộ, thanh tra viên Thanh tra tỉnh đề xuất các giải pháp giải quyết các vụ việc KNTC tồn đọng, kéo dài. Ảnh: Dương Hà

Năm 2019, số lượt người trực tiếp đến cơ quan hành chính nhà nước ở 3 cấp để KNTC, đề nghị, kiến nghị, phản ánh tăng 13%; số lượt đơn nhận tăng 8,5% so với cùng kỳ, trong đó có 22 đoàn đông người, tăng 4 đoàn so với cùng kỳ. Nội dung công dân đến KNTC, kiến nghị, phản ánh chủ yếu liên quan đến lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, chế độ chính sách xã hội. Đến nay, toàn tỉnh đã xem xét, giải quyết được hơn 90% tổng số đơn đủ điều kiện giải quyết. Thông qua giải quyết KNTC đã xác định sai phạm về tiền gần 100 triệu đồng, hơn 10 ha đất; xử lý vi phạm hành chính 1 tổ chức.

Thời gian qua, công tác tiếp công dân và giải quyết đơn, thư KNTC của công dân được các cấp, ngành và các địa phương quan tâm, chỉ đạo thực hiện với nhiều giải pháp, cách làm hiệu quả. Một số vụ việc phức tạp, kéo dài được tập trung chỉ đạo giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Tuy nhiên, tình trạng KNTC vượt cấp, đông người vẫn diễn biến phức tạp, đòi hỏi các cấp, ngành và chính quyền các địa phương tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện đồng bộ các giải pháp, tập trung giải quyết các vụ việc, nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài, góp phần giữ vững ANCT, TTATXH.

Qua rà soát, tỉnh ta có 51 vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài đã được các cấp, các ngành tập trung giải quyết, có tình, có lý. Tuy nhiên, vẫn có một bộ phận công dân chưa nhất trí, tiếp tục có đơn đề nghị gửi các cơ quan của tỉnh để xem xét giải quyết, trong đó thẩm quyền của tỉnh có 13 vụ việc, cấp huyện có 38 vụ việc.

Thanh tra tỉnh thành lập 6 tổ giúp việc cho Tổ công tác chỉ đạo giải quyết vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh hướng dẫn huyện, thành phố xây dựng kế hoạch kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài, có tính chất bức xúc, dư luận xã hội quan tâm. Đến hết năm 2019, đã giải quyết theo thẩm quyền 21/51 vụ việc KNTC đông người phức tạp, kéo dài, đang giải quyết 30 vụ việc thuộc thẩm quyền của cấp huyện.

Việc xử lý kịp thời và dứt điểm các vụ việc, nhất là các vụ, việc liên quan đến những hành vi của một bộ phận cán bộ, công chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ, giải quyết chế độ, chính sách không đúng quy định, tiêu cực, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, tham nhũng trong quản lý đất đai, tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản, bồi thường giải phóng mặt bằng, thực hiện chính sách xã hội… là một trong những bước quan trọng nhằm giảm thiểu tình trạng đơn thư khiếu kiện, tố cáo kéo dài.

Chia sẻ về những kết quả đạt được trong công tác giải quyết KNTC, đồng chí Lưu Văn Dũng, Chánh Thanh tra tỉnh cho rằng: Các vụ việc KNTC chỉ giảm ở nơi gắn kết được cấp ủy Đảng, chính quyền với sự đồng thuận của người dân. Bên cạnh đó, việc giám sát và nâng cao hiệu quả giải quyết KNTC ngay từ cơ sở cũng là một trong những điểm cốt lõi để “giảm lửa, hạ nhiệt” cho những điểm nóng về KNTC.

Giải quyết KNTC là quá trình khó khăn, phức tạp. Để thực hiện hiện quả công tác này, các cấp, các ngành, đặc biệt là cán bộ thanh tra cần nâng cao trách nhiệm và chất lượng giải quyết ở địa phương, hạn chế phát sinh vụ việc mới. Các vụ việc mới phát sinh đã được xem xét giải quyết ngay tại cơ sở; các vụ khiếu nại phức tạp, kéo dài được tập trung kiểm tra, rà soát, chú trọng xem xét các chính sách hỗ trợ cho từng trường hợp, hoàn cảnh cụ thể nên cơ bản ổn định tình hình.

Để nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC trên địa bàn, Thanh tra tỉnh tập trung thanh tra, giải quyết dứt điểm những đơn thư còn tồn đọng và các đơn thư phát sinh, chú trọng vào những lĩnh vực dễ xảy ra sai sót, tiêu cực, tham nhũng làm phát sinh khiếu kiện. Thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu các xã, phường, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC theo quy định.

Nâng cao hiệu quả công tác hòa giải, đối thoại trước, trong, sau khi giải quyết KNTC, tạo sự đồng thuận của nhân dân. Quan tâm nâng cao chất lượng, năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ thanh tra, giảm thiểu tình trạng tái KNTC, khiếu kiện vượt cấp, đông người… góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thu Nhàn

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: