Pháp luật

Kiểm tra, giám sát để xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh

Thứ Năm, 16/09/2021

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát trong xây dựng Đảng, những năm qua, Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh (VKSND) đã lãnh, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, VKSND Tối cao về công tác kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng. Qua đó, góp phần nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Cán bộ VKSND tỉnh trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Ảnh: Ngô Tuấn Anh

 

Đảng bộ VKSND tỉnh có 5 chi bộ trực thuộc với 53 đảng viên. Để nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát, Đảng ủy VKSND tỉnh chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, Ủy ban kiểm tra và cán bộ, đảng viên của VKSND 2 cấp; quán triệt các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng cho cán bộ, đảng viên.

Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về vai trò, ý nghĩa của công tác kiểm tra, giám sát. Đây là một trong những biện pháp hữu hiệu nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên.

Hằng năm, căn cứ chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy cấp trên và yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, Đảng ủy VKSND tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch, xác định rõ nội dung cụ thể, đối tượng và thời gian kiểm tra, giám sát để triển khai tới từng chi bộ, tổ chức kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình thực tế.

Trong kiểm tra, giám sát, Đảng ủy tập trung giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, quá trình thực hiện và kết quả thực hiện nghị quyết của Đảng ủy và chi bộ; tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống của mỗi cán bộ, đảng viên gắn với việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao…

Đặc biệt, ngay sau đại hội Đảng bộ, Đảng ủy VKSND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 01 về nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2025, trọng tâm là chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát hằng năm kịp thời; ban hành văn bản hướng dẫn chi bộ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; phân công các đồng chí Ủy viên BCH phụ trách, theo dõi, giám sát, chỉ đạo việc tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề nhằm đảm bảo các chi bộ duy trì đầy đủ việc sinh hoạt theo đúng hướng dẫn.

Bên cạnh đó, Đảng ủy phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ quan trong công tác thanh, kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ, việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc của ngành, nhất là Chỉ thị số 05 của VKSND Tối cao về tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân; các chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, người lao động.

Đảng ủy thường xuyên tổ chức kiểm tra các chi bộ về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; thực hiện giám sát thường xuyên đối với các chi bộ, đảng viên thông qua việc phân công các đồng chí trong cấp ủy dự, theo dõi, chỉ đạo việc tổ chức sinh hoạt chi bộ.

Hằng năm, VKSND tổ chức hàng chục cuộc thanh, kiểm tra các phòng và VKSND các huyện, thành phố để rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Qua kiểm tra, giám sát và theo dõi kết quả hằng năm cho thấy, các chi bộ, đơn vị trực thuộc và đảng viên đều thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng, nhiệm vụ chuyên môn, không có tập thể, cá nhân vi phạm tư cách, phẩm chất đạo đức của người cán bộ, đảng viên; không để xảy ra tình trạng khiếu kiện, gây bức xúc, nổi cộm dẫn đến phải xử lý kỷ luật.

Những kết quả tích cực trong công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần quan trọng để ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiều năm VKSND tỉnh được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua; Đảng bộ VKSND tỉnh nhiều năm liền được Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh công nhận là “Đảng bộ TSVM tiêu biểu”; được UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2021.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, VKSND tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền; xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát hằng năm; thực hiện tốt việc phân công cán bộ theo dõi, phụ trách công tác kiểm tra, giám sát.

Tăng cường kiểm tra giám sát theo chuyên đề nhằm phòng ngừa, hạn chế sai phạm, đồng thời, xử lý nghiêm những trường hợp đảng viên, tổ chức Đảng vi phạm; nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy.

Phương Loan

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: