Pháp luật

Công an thành phố Phúc Yên với công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ Ba, 24/08/2021

Để làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, Công an thành phố Phúc Yên đã tăng cường quán triệt, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ về các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và của ngành về phòng, chống tham nhũng. Qua đó, nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần làm trong sạch nội bộ.

Cán bộ công an thành phố Phúc Yên trao đổi nghiệp vụ đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Ảnh: Ngô Tuấn Anh

Nhằm nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống tham nhũng, Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố Phúc Yên thường xuyên quán triệt nội dung các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng trong các buổi giao ban, cuộc họp, sinh hoạt chi bộ và qua các cuộc kiểm tra, giám sát việc triển khai nhiệm vụ của từng đơn vị và cán bộ, chiến sĩ.

Cùng với công tác tuyên truyền, hằng năm, công an thành phố tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống tham nhũng gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và lấy đó làm kết quả đánh giá xếp loại thi đua của từng tập thể, cá nhân.

Công tác theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ được lãnh đạo công an thành phố thực hiện thường xuyên nhằm kịp thời chấn chỉnh những hành vi sai phạm trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ, nhất là với những cán bộ làm việc trong lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; không để xảy ra tình trạng né tránh, nể nang trong quá trình đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, các đồng chí trong cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy công an thành phố luôn nghiêm túc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, thực hiện “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Cùng với nêu gương, lãnh đạo công an thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các phòng, ban, cán bộ, chiến sĩ đổi mới phương pháp, tác phong làm việc với phương châm gần dân, sát dân, giao tiếp ứng xử đúng chuẩn mực đạo đức; tuyệt đối không có thái độ cửa quyền, hách dịch, gây phiền hà, sách nhiễu, vòi vĩnh nhân dân và doanh nghiệp nhằm xây dựng hình ảnh tốt đẹp của người chiến sĩ công an trong nhân dân.

Đối với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, vi phạm quy định về phòng, chống tham nhũng, lãnh đạo công an thành phố sẽ kiên quyết, nghiêm minh trong việc xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các cán bộ, chiến sĩ có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, nhận hối lộ, hoặc bao che, ngăn cản việc phát hiện, xử lý tham nhũng.

Với những tập thể, cán bộ, chiến sĩ có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng đều được lãnh đạo đơn vị kịp thời biểu dương, khen thưởng nhằm lan tỏa những hành động đẹp, gương “người tốt, việc tốt” trong lực lượng công an.

Trong công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng, công an thành phố luôn chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền thành phố, các xã, phường và ban, ngành, đoàn thể nắm bắt thông tin; đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, đảng viên, người lao động và nhân dân trên địa bàn.

Kịp thời thông tin đầy đủ kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm liên quan tới tham nhũng giúp nhân dân nhận thức đúng đắn, đầy đủ về công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước nói chung và lực lượng công an nói riêng.

Từ đó, người dân chủ động phối hợp, cung cấp thông tin tố giác tội phạm tham nhũng, tạo thuận lợi để lực lượng công an xây dựng kế hoạch, triển khai các phương án đấu tranh có hiệu quả với tội phạm tham nhũng.

Từ đầu năm 2021 đến nay, công an thành phố đã tổ chức được 15 buổi tuyên truyền, đăng 11 tin, bài về Luật Phòng, chống tham nhũng, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận về công tác phòng, chống tham nhũng.

Với việc triển khai nghiêm túc, quyết liệt công tác phòng, chống tham nhũng, tình hình chính trị, tư tưởng của cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an thành phố Phúc Yên được nâng cao. Nhiều năm liền, không có tình trạng cán bộ, chiến sĩ vi phạm các quy định phòng, chống tham nhũng.

Từ đầu năm 2021 đến nay, thành phố Phúc Yên chưa phát hiện hành vi, vụ việc liên quan tới tham nhũng. Nhờ vậy, tình hình ANTT trên địa bàn ổn định, tạo niềm tin cho nhân dân.

Phương LoanTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: