Pháp luật

Ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật

Thứ Sáu, 20/08/2021

Để góp phần đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, thời gian qua, Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh (VKSND) đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), mang lại những hiệu quả rõ rệt vì đã mở rộng đối tượng tiếp nhận và nội dung tuyên truyền; thông tin nhanh chóng kịp thời, độ bao phủ rộng lớn, giảm chi phí, nguồn nhân lực trong quá trình thực hiện.

Các Kiểm sát viên tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ.

Xác định được tầm quan trọng của công tác PBGDPL, ngay từ nhiều năm trước, lãnh đạo VKSND tỉnh đã ban hành quyết định thành lập, kiện toàn Tổ tuyên truyền do 1 đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh là tổ trưởng, 6 thành viên còn lại là các trưởng phòng trực thuộc VKSND tỉnh.

Hàng năm, đơn vị xây dựng kế hoạch trọng tâm công tác tuyên truyền, tập trung tuyên truyền, phổ biến về những quy định mới của Hiến pháp năm 2013, các đạo luật mới về tư pháp; chú trọng thực hiện tốt công tác thông tin - tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ và phản ánh kịp thời mọi mặt hoạt động của VKSND.

Thực hiện công tác tuyên truyền với nhiều hình thức, trong đó động viên, khuyến khích công chức, người lao động tích cực viết tin, bài phản ánh về hoạt động của ngành gửi các cơ quan báo chí trong và ngoài ngành… qua đó đã tăng cường sự tiếp cận của nhân dân đối với công tác kiểm sát.

VKSND tỉnh đã xây dựng và đưa vào hoạt động trang thông tin điện tử của ngành, thành lập ban biên tập, tổ giúp việc, xây dựng quy chế hoạt động… Hằng năm, đã tiếp nhận, biên tập và đăng tải hàng trăm tin, bài tuyên truyền về kết quả hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và các hoạt động khác của VKSND hai cấp.

Bên cạnh đó, VKSND hai cấp luôn tích cực phối hợp với Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành KSND xây dựng phát sóng phim tài liệu, thực hiện các chương trình chuyên biệt của truyền hình KSND; lựa chọn các đề tài, nội dung vụ việc, vụ án để triển khai ghi hình, phát sóng; kịp thời động viên, khích lệ các cán bộ, kiểm sát viên nghiên cứu viết các bài tìm hiểu những điểm mới cũng như tuyên truyền về những đạo luật mới về tư pháp.

Một số đơn vị cũng linh hoạt trong cách thức tuyên truyền như VKSND thành phố Vĩnh Yên đã phối hợp Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, cơ quan báo chí xây dựng một số phóng sự tuyên truyền, trao đổi, phổ biến giáo dục pháp luật tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố, mở rộng đối tượng tuyên truyền, giúp cho học sinh hiểu, nắm được kiến thức pháp luật để phòng ngừa vi phạm, tội phạm ở lứa tuổi thanh, thiếu niên.

Trong 5 năm (từ 2016 đến nay), VKSND hai cấp tỉnh đã có gần 1.500 tin, bài, phóng sự của các tập thể, cá nhân được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương.

Nội dung tập trung tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Quốc hội; tuyên truyền về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành; tuyên truyền, phố biến các luật mới được ban hành…

Trong đó, việc xét xử lưu động được quan tâm tuyên truyền và tích cực đưa tin về một số vụ trọng án; chú trọng phân tích, đánh giá cả về nguyên nhân, điều kiện dẫn đến phạm tội để nhân dân biết, phòng ngừa… góp phần nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân, giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Không dừng lại ở đó, thực hiện chỉ đạo của VKSND Tối cao về số hóa hồ sơ và công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa. VKSND tỉnh đã triển khai thực hiện và đã có hàng trăm phiên tòa số hóa.

Việc trình chiếu, công bố các tài liệu, chứng cứ tại phiên tòa đã được kiểm sát viên thực hiện trong quá trình công bố cáo trạng, xét hỏi, trình bày luận tội đúng theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, thể hiện sự khách quan, tính thuyết phục của chứng cứ, qua đó, góp phần giải quyết vụ án nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; đồng thời, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

Bài, ảnh: Khánh LinhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: