Pháp luật

Ngành Kiểm sát gắn nhiệm vụ với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Hai, 09/08/2021

Xác định công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) là nhiệm vụ thường xuyên, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) 2 cấp trong tỉnh luôn quan tâm quán triệt, tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành về công tác phòng, chống tham nhũng, qua đó, không ngừng nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn và xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Cán bộ, kiểm sát viên Phòng Nghiệp vụ I trao đổi về một số vụ án tham nhũng đang được VKSND tỉnh giải quyết

 

Những năm qua, VKSND 2 cấp tỉnh luôn coi công tác PCTN là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, hằng năm, VKSND 2 cấp trong tỉnh tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên.

Triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng thời, thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng ngân sách, trong công tác cán bộ; đảm bảo việc kê khai tài sản được thực hiện đúng, đủ đối tượng, công khai bản kê tài sản thu nhập theo quy định…

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, VKSND 2 cấp trong tỉnh luôn làm tốt nhiệm vụ thực thi pháp luật, góp phần nâng cao công tác đấu tranh PCTN; xây dựng ngành KSND tỉnh trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định, không có trường hợp vi phạm kỷ luật, không có đơn thư tố cáo về hành vi vi phạm, tham nhũng.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của tội phạm tham nhũng, VKSND 2 cấp trong tỉnh tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong việc giải quyết các vụ án hình sự về tham nhũng; tiếp nhận, giải quyết tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; nâng cao trách nhiệm trong việc thu hồi tài sản tham nhũng.

Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan trong việc phát hiện, xử lý tội phạm tham nhũng; đảm bảo việc xử lý tội phạm tham nhũng nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định trong quản lý, đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng pháp luật. VKSND các cấp lấy kết quả công tác PCTN là thước đo đánh giá phẩm chất, năng lực, trách nhiệm và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, VKSND các cấp đã thực hành quyền công tố, kiểm sát tiếp nhận, giải quyết 5 tin báo; kiểm sát điều tra 2 vụ việc với 5 bị can; truy tố 1 vụ với 3 bị can; chuyển Tòa án nhân dân tỉnh thụ lý 1 vụ với 3 bị can.

Các vụ án tham nhũng được kiểm sát điều tra ngay từ khi khởi tố, đảm bảo việc phê chuẩn khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn đúng căn cứ, không xảy ra oan sai, các quyết định đình chỉ vụ án, bị can có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

Công tác thống kê tội phạm về tham nhũng được VKSND 2 cấp thực hiện theo đúng quy định, qua đó, giúp cho các cơ quan chức năng có cơ sở để đánh giá tình hình tội phạm về tham nhũng để đề ra các biện pháp phòng ngừa đấu tranh phù hợp, có hiệu quả.

PCTN là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài, thời gian tới Ngành KSND tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc Luật Phòng, chống tham nhũng, Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN lãng phí” và các văn bản về PCTN, lãng phí của ngành, của tỉnh.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ nảy sinh tiêu cực; phối hợp tốt với cơ quan chức năng trong tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố về tội phạm nói chung và tội phạm tham nhũng nói riêng; xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi tham nhũng... góp phần cùng các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh kiềm chế và đẩy lùi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Bài, ảnh: Thu Nhàn - Cao Thị NgaTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: