Pháp luật

45 vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp kéo dài được giải quyết

Thứ Tư, 04/12/2019

Qua rà soát, toàn tỉnh có 51 vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài. Mặc dù các vụ việc này đã được các cấp, ngành tập trung giải quyết nhưng công dân chưa nhất trí, tiếp tục có đơn đề nghị gửi các cơ quan của tỉnh để xem xét giải quyết, trong đó, thuộc thẩm quyền của tỉnh 13 vụ; huyện, thành phố 38 vụ.

Để góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; giải quyết dứt điểm các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì ký quyết định thành lập Tổ công tác chỉ đạo giải quyết vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh.

Tổ công tác chỉ đạo Thanh tra tỉnh thành lập 6 tổ giúp việc hướng dẫn huyện, thành phố xây dựng kế hoạch kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài có tính chất bức xúc, dư luận xã hội quan tâm. Đến nay, đã giải quyết theo thẩm quyền 45/51 vụ việc KNTC đông người phức tạp, kéo dài, đạt hơn 88%; đang giải quyết 6 vụ việc thuộc thẩm quyền của cấp huyện.

Thời gian tới, Tổ công tác chỉ đạo giải quyết vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài tiếp tục vận dụng các cơ chế, chính sách, tìm phương án cụ thể trên cơ sở các quy định của pháp luật, bảo đảm phù hợp với thực tế, có tính khả thi và giải quyết dứt điểm các vụ việc KNTC, góp phần ổn định ANCT, TTATXH trên địa bàn tỉnh.

Thu NhànTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: