Pháp luật

Vĩnh Tường chú trọng hiệu quả việc tiếp công dân

Thứ Tư, 04/08/2021

Thời gian qua, công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân luôn được các cấp, các ngành huyện Vĩnh Tường quan tâm thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực. Qua đó, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, hạn chế được những vụ việc bức xúc, phức tạp; tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, góp phần quan trọng vào ổn định tình hình, thúc đẩy sự phát triển KT – XH của huyện.

Huyện Vĩnh Tường duy trì lịch tiếp công dân hằng tháng nhằm kịp thời giải quyết kiến nghị, phản ánh, KNTC của công dân.

Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC là nhiệm vụ chính trị quan trọng, Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo người đứng đầu các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm các chỉ thị của Bộ Chính trị, của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC.

Theo đó, huyện thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân đột xuất, định kỳ theo đúng quy định; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng và địa phương trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC.

Huyện phân công nhiệm vụ cho Ban Tiếp công dân, xây dựng lịch tiếp dân, niêm yết công khai và thông báo đến các xã, thị trấn. Cơ sở vật chất, địa điểm tiếp công dân được huyện bố trí thuận lợi, bảo đảm các điều kiện cần thiết.

Hằng năm, huyện chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC đối với người đứng đầu và cán bộ, công chức có trách nhiệm của các cơ quan, xã, thị trấn, tập trung vào những nơi có nhiều vụ việc KNTC tồn đọng, kéo dài, vượt cấp; kịp thời, chấn chỉnh những hạn chế, xử lý công khai, nghiêm minh đối với những cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm trong tiếp công dân, giải quyết KNTC.

Chánh Thanh tra huyện Vĩnh Tường Vũ Đức Kim cho biết: Để đẩy nhanh tiến độ, giải quyết kịp thời đơn thư KNTC, Thanh tra huyện trực tiếp rà soát, phân loại các vụ việc KNTC trên địa bàn huyện có tính chất phức tạp, nhất là các vụ việc KNTC tồn đọng, kéo dài.

Tham mưu Huyện ủy, UBND huyện tổ chức đối thoại với người dân liên quan đến những vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài; tham mưu Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo giải quyết dứt điểm từng vụ việc.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo huyện, các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn giải quyết được 8 vụ việc tồn đọng, phức tạp, nhận được sự đồng tình của người dân.

Toàn huyện tiếp 412 lượt với 565 công dân, các phản ánh, kiến nghị, KNTC giảm so với cùng kỳ; tính chất, mức độ vụ việc không gay gắt, không nhiều đơn có nội dung mới, cơ bản là các vụ việc cũ. Các nội dung khiếu nại, tố cáo chủ yếu tập trung lĩnh vực đất đai, bồi thường GPMB…

Qua phân loại, rà soát các đơn, cơ quan hành chính ở 2 cấp (huyện, xã) đã xem xét, giải quyết xong 86/123 đơn; những đơn còn lại đang được các cơ quan tiếp tục giải quyết. Các kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền đều được giải quyết, trả lời công dân theo đúng quy định

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết KNTC, Trưởng Ban Tiếp công dân huyện Vĩnh Tường Phí Văn Liệu cho biết: Cùng với việc ban hành các văn bản về tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC, huyện chỉ đạo các ngành chức năng, các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về KNTC cho cán bộ, nhân dân.

Huyện lập hệ thống dữ liệu về tiếp công dân, trong đó, rà soát, sàng lọc những nội dung đã tiếp công dân có văn bản trả lời trước đó và nội dung chưa tiếp. Cùng với phân loại nội dung đơn kiến nghị của công dân, thì khâu đón tiếp các công dân và tuyên truyền, vận động làm tốt công tác tư tưởng luôn được huyện quan tâm.

Thời gian tới, UBND huyện tiếp tục giải quyết dứt điểm 4 vụ việc tồn đọng mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao; xây dựng phương hướng, giao chỉ tiêu giải quyết đơn cho các xã, thị trấn còn tồn động đơn thư.

Tăng cường hoạt động của Tổ công tác 3626; bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ đối với đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC từ huyện đến cơ sở... để xử lý các vụ việc khách quan, thấu tình, đạt lý, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Thanh TuyềnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: