Pháp luật

Huyện Vĩnh Tường: Xử lý hơn 250 trường hợp vi phạm Luật Đất đai

Thứ Sáu, 30/07/2021

Trong tháng 7/2021, trên địa bàn huyện Vĩnh Tường có 29 trường hợp vi phạm Luật Đất đai mới phát sinh tại 12 xã, thị trấn.

Chính quyền các xã, thị trấn đã phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện xử lý 24/29 trường hợp, còn lại 5 trường hợp chưa được xử lý dứt điểm (xã Vĩnh Sơn 1 trường hợp; xã Tân Tiến 4 trường hợp).

Lũy kế, 7 tháng năm 2021, trên địa bàn huyện có 89 trường hợp vi phạm Luật Đất đai mới phát sinh tại 20 xã, thị trấn; đã xử lý được 65/89 trường hợp, còn lại 24 trường hợp chưa xử lý dứt điểm tại 4 xã, thị trấn (xã Tân Tiến 21 trường hợp, trong đó có 5 trường hợp đã xử lý nhưng vẫn cố tình tái vi phạm; xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Thịnh, thị trấn Thổ Tang, mỗi địa phương có 1 trường hợp).

Việc chỉ đạo xử lý, giải quyết các tồn tại trong quản lý, vi phạm đất đai theo Kế hoạch số 54 của UBND tỉnh tiếp tục được các cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương quyết liệt thực hiện.

Trong tháng 7, toàn huyện xử lý thêm 43 trường hợp; luỹ kế 7 tháng năm 2021, toàn huyện xử lý được 191 trường hợp vi phạm tại 11 xã, thị trấn.

Mai AnhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: