Pháp luật

Vĩnh Tường: Kiên quyết xử lý 63 trường hợp vi phạm Luật Đất đai

Thứ Năm, 14/11/2019

Thời gian qua, công tác xử lý vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn huyện Vĩnh Tường đã có chuyển biến.

Trong tháng 11/2019, UBND huyện yêu cầu 11 xã, thị trấn trên địa bàn thực hiện đúng cam kết, kiên quyết xử lý 63 trường hợp vi phạm Luật Đất đai sau ngày 1/7/2014, như: Chấn Hưng 12 trường hợp vi phạm; Tân Tiến 6 trường hợp, Yên Lập 7 trường hợp, Bình Dương 5 trường hợp…

Đối với các xã, thị trấn còn lại, phải xử lý được tối thiểu số trường hợp vi phạm Luật Đất đai theo đúng kế hoạch đã đăng ký với UBND huyện và 100% số trường hợp vi phạm phát sinh trong năm 2019 chưa được xử lý, gồm: 1 trường hợp ở Cao Đại và 2 trường hợp ở Thượng Trưng.

Trên cơ sở đó, UBND huyện giao các thành viên Tổ chỉ đạo xử lý vi phạm Luật Đất đai thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thực hiện theo kế hoạch đề ra và giúp đỡ các xã, thị trấn trong quá trình triển khai thực hiện.

Công an huyện nắm bắt tình hình an ninh nông thôn, chủ động tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo xử lý các trường hợp vi phạm. Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn kiên quyết không để phát sinh các trường hợp vi phạm mới, nếu có xảy ra phát sinh phải được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, dứt điểm.

Từ đó, từng bước xử lý các trường hợp vi phạm còn tồn tại, ưu tiên xử lý các trường hợp vi phạm Luật Đất đai liên quan đến đơn thư khiếu nại. Tổ chức tuyên truyền vận động với nhiều hình thức để mọi tầng lớp cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu và tự giác tháo dỡ tài sản vật kiến trúc, cây cối, di chuyển đất đổ trái phép trên đất canh tác.

Bảo AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: