Pháp luật

Bạch Lưu nâng cao hiệu quả quản lý đất đai

Thứ Năm, 15/07/2021

Xác định công tác quản lý đất đai là nhiệm vụ quan trọng gắn liền với lợi ích của người dân, Đảng ủy, chính quyền xã Bạch Lưu, huyện Sông Lô đã chủ động triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm từng bước khắc phục những hạn chế, tồn tại, đưa công tác quản lý đất đai đi vào nền nếp. Nhờ đó, nhiều năm trở lại đây, trên địa bàn xã không xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai.

Lãnh đạo UBND xã Bạch Lưu thường xuyên kiểm tra, rà soát hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn.

 

Bạch Lưu là xã miền núi nằm ở phía Bắc huyện Sông Lô, có tổng diện tích đất tự nhiên hơn 626 ha, trong đó, đất nông, lâm nghiệp hơn 450ha, chiếm 73%. Với lợi thế về điều kiện đất đai, sản xuất nông nghiệp được xác định là thế mạnh trong phát triển kinh tế của xã.

Thực hiện chủ trương giao đất nông nghiệp cho hộ, cá nhân theo Nghị định 64/CP của Chính phủ đã góp phần nâng cao hiệu quả phát triển KT-XH ở địa phương. Tuy nhiên, do nhận thức và hiểu biết pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế nên từ năm 2014 trở về trước, trên địa bàn xã đã xảy ra 44 trường hợp vi phạm Luật Đất đai với diện tích trên 15.000m2.

Các vi phạm chủ yếu là xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất nông nghiệp sang đất trồng cây lâu năm, lấn chiếm đất công do Nhà nước quản lý…

Nhằm kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn, Đảng ủy, UBND xã Bạch Lưu đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu và thực hiện đúng các quy định của Luật Đất đai.

Hằng tháng, Đảng ủy xã đều họp bàn triển khai các nghị quyết chuyên đề, các nội dung về quản lý đất đai đến tất cả các ban, ngành, đoàn thể, chi bộ, thôn dân cư.

Để công tác quản lý đất đai trở thành nhiệm vụ thường xuyên, BTV Đảng ủy chỉ đạo UBND xã phân công cán bộ trực tiếp phụ trách việc quản lý, sử dụng đất ở từng thôn dân cư...

Từ đó, chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, UBND xã những giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai; kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm ngay từ khi mới phát hiện...

Song song với công tác tuyên truyền, xã tích cực, chủ động nắm bắt tình hình, làm tốt nhiệm vụ quản lý sử dụng đất và thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai theo đúng quy định.

Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, rà soát, xác định chính xác nguồn gốc các loại đất để có những giải pháp điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.

Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo thực hiện tốt việc giải quyết những tồn tại trong lĩnh vực quản lý đất đai trên địa bàn. Đối với 44 trường hợp vi phạm đất đai từ trước năm 2014, UBND xã tiến hành kiểm tra, rà soát, xác định chính xác thời gian, vị trí, số diện tích vi phạm và kịp thời báo cáo UBND huyện Sông Lô.

Theo quy định của Luật Đất đai sửa đổi, UBND xã đã đề nghị cấp giấy CNQSDĐ cho 25 trường hợp sử dụng đất từ năm 2004 với diện tích 3.360 m2. Đối với 19 trường hợp vi phạm còn lại, UBND xã phối hợp với các phòng, ban chức năng của huyện tiến hành các bước xử lý, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Với chủ trương đúng, cách làm bài bản, hợp lòng dân, việc xử lý các gia đình, cá nhân có công trình xây dựng vi phạm trên đất nông nghiệp ở xã Bạch Lưu đã đạt được những kết quả tích cực.

Hầu hết các hộ dân đã nhận thức và tự nguyện tháo dỡ những công trình xây dựng sai phạm. Từ năm 2015 đến nay, trên địa bàn xã không có trường hợp vi phạm lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép, sử dụng sai mục đích đất nông nghiệp và không có khiếu kiện, tranh chấp về đất đai...

Chủ tịch UBND xã Bạch Lưu Nguyễn Văn Đang cho biết: Thời gian tới, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, PBGDPL về đất đai đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, Đảng ủy, UBND xã sẽ thường xuyên kiểm tra, rà soát chặt chẽ quỹ đất công ích do xã quản lý, có kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện tốt việc đăng ký đất đai, lập hồ sơ đề nghị cấp giấy CNQSDĐ cho người dân theo quy định.

Chỉ đạo cán bộ địa chính xã tăng cường công tác quản lý, giám sát việc xây dựng các công trình trên địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với những trường hợp xây dựng trái phép, không phép, sử dụng đất sai mục đích.

Tăng cường công tác giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng, khiếu kiện đông người, vượt cấp gây mất ổn định chính trị, TTATXH trên địa bàn.

Bài, ảnh: Ngô Tuấn AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: