Pháp luật

Đề xuất về vị trí việc làm và định mức biên chế công chức ngành tài chính

Thứ Hai, 28/06/2021

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư về vị trí việc làm và định mức biên chế công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài chính.

Ảnh minh họa

 

Theo dự thảo, căn cứ xác định vị trí việc làm dựa vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của tổ chức, đơn vị; mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động; phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Việc xác định định mức biên chế công chức căn cứ vào vị trí việc làm, mức độ phức tạp và khối lượng công việc của từng vị trí việc làm; mức độ hiện đại hóa về trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin; tổng biên chế được giao và thực tế sử dụng biên chế công chức được giao...

Nguyên tắc xác định vị trí việc làm và quản lý biên chế công chức phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị; gắn tinh giản biên chế với việc cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức trong các cơ quan, tổ chức.

Về nhóm vị trí việc làm chuyên ngành tài chính, Dự thảo quy định gồm: 1- Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý đặc thù ngành tài chính; 2- Vị trí việc làm chuyên môn nghiệp vụ ngành tài chính; 3- Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ đặc thù ngành tài chính.

Trình tự phê duyệt biên chế công chức hằng năm

Trên cơ sở căn cứ xác định định mức biên chế công chức, hướng dẫn của Bộ Nội vụ và các cơ quan có thẩm quyền về định mức biên chế, Bộ Tài chính (Vụ Tổ chức cán bộ) có văn bản hướng dẫn các Tổng cục trực thuộc Bộ Tài chính, các Vụ thuộc Bộ Tài chính xây dựng kế hoạch biên chế công chức hằng năm gửi Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp trình Bộ Tài chính phê duyệt gửi Bộ Nội vụ.

Thời hạn gửi kế hoạch biên chế công chức hằng năm như sau: Chậm nhất là ngày 15/4 hằng năm, các Cục địa phương gửi hồ sơ kế hoạch biên chế công chức quy định về Tổng cục để thẩm định, báo cáo Tổng cục trưởng phê duyệt gửi Bộ Tài chính.

Chậm nhất là ngày 15/5 hằng năm, các Tổng cục thuộc Bộ Tài chính gửi hồ sơ kế hoạch biên chế công chức quy định về Bộ Tài chính (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để thẩm định, báo cáo Bộ phê duyệt.

Chậm nhất là ngày 15/7 hằng năm, Vụ Tổ chức cán bộ trình Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt kế hoạch biên chế công chức của Bộ Tài chính gửi Bộ Nội vụ.

Mai Anh (Theo Chinhphu.vn, ngày 26/6/2021)

 TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: