Pháp luật

Xử phạt hành chính về lĩnh vực đất đai hơn 4 tỷ đồng

Chủ Nhật, 27/06/2021

Từ năm 2013 đến hết năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành 114 cuộc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về lĩnh vực đất đai đối với 770 tổ chức, doanh nghiệp sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, 6 huyện và 122 xã, phường, thị trấn về công tác quản lý đất đai.

Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 43 tổ chức vi phạm về quản lý, sử dụng đất như: Chậm đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ đầu tư xây dựng các hạng mục công trình so với giấy chứng nhận đầu tư được phê duyệt; sử dụng đất không đúng mục đích, ranh giới được giao; chậm nộp tiền thuê đất; lấn, chiếm đất, sử dụng đất không đúng mục đích.

Qua đó đề xuất thu hồi hơn 350 ha đất đã giao cho doanh nghiệp, xử phạt hành chính các trường hợp vi phạm về đất đai với số tiền hơn 4 tỷ đồng.

Mai AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: