Pháp luật

Siết chặt hoạt động bán đấu giá tài sản

Thứ Năm, 29/08/2019

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về đấu giá tài sản theo quy định, kịp thời khắc phục những hạn chế, bất cập, chống thất thoát tài sản của Nhà nước; phòng, chống tham nhũng, ổn định tình hình an ninh trật tự, tháng 7/2019, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số11/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh.

Công ty cổ phần Đấu giá - Thẩm định giá và tài chính Yên Lạc, huyện Yên Lạc là đơn vị có uy tín trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản

Theo đó, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ban, ngành liên quan, trong đó, Sở Tư pháp là đơn vị chủ trì, có nhiệm vụ phối hợp với các sở, ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế, Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh và UBND các huyện, thành phố theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thi hành Luật Đấu giá tài sản ở địa phương. Người đứng đầu các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác lãnh đạo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ban hành văn bản, xây dựng các giải pháp nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật Đấu giá tài sản, Luật Quản lý và sử dụng tài sản công, Luật Đất đai tại đơn vị, địa phương.

Đối với những đơn vị có tài sản đấu giá phải đăng thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của đơn vị, trang thông tin điện tử chuyên ngành, cơ quan thông tấn báo chí theo quy định để cá nhân, tổ chức, người dân dễ dàng tra cứu, nắm bắt thông tin, tham gia đấu giá. Đồng thời, phải lựa chọn những tổ chức đấu giá tài sản đảm bảo các điều kiện, tiêu chí theo quy định nhằm hạn chế những bất cập, thiếu minh bạch trong hoạt động đấu giá góp phần tăng thu ngân sách nhà nước, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Tin, ảnh Kim NgânTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: