Pháp luật

Sông Lô tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân

Thứ Năm, 27/05/2021

Thời gian qua, công tác giải quyết, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân được các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Sông Lô chú trọng quan tâm thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực. Qua đó, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của hệ thống chính trị các cấp đối với công tác này, nhất là việc thực hiện vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

Chủ tịch UBND xã Bạch Lưu, huyện Sông Lô thường xuyên tổ chức các buổi tiếp dân để kịp thời giải quyết kiến nghị, phản ánh, KNTC của công dân trên địa bàn.

Phát huy vai trò của người đứng đầu

Nhằm cụ thể hóa nội dung chỉ thị, quy định của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC của công dân”; “Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Sông Lô đã ban hành Quy chế về việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân của người đứng đầu cấp ủy.

Theo quy chế, người đứng đầu cấp ủy có trách nhiệm tiếp công dân, đối thoại, xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, KNTC của công dân, nhất là những vụ việc liên quan đến các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên.

Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng quy chế, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tiếp dân và giải quyết, xử lý KNTC của công dân đối với đồng chí bí thư cấp ủy. Đây được coi là một trong những tiêu chí đánh giá năng lực, hiệu quả công tác của từng bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương...

Các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở duy trì thường xuyên lịch tiếp công dân, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với công dân để chủ động nắm bắt, giải quyết kịp thời kiến nghị, phản ánh, KNTC ngay từ cơ sở...

Công tác theo dõi tiến độ giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh, KNTC của công dân được BTV Huyện ủy thường xuyên quan tâm, chỉ đạo. Trong đó, BTV Huyện ủy quy trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với người đứng đầu cấp ủy nếu để đơn thư KNTC tồn đọng, kéo dài.

Đối với những kiến nghị, đơn thư KNTC có nội dung phức tạp, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo Thanh tra huyện và Ban tiếp công dân trực tiếp xuống cơ sở nắm bắt tình hình, chỉ đạo các địa phương giải quyết theo đúng trình tự, quy định.

5 tháng đầu năm 2021, cơ quan hành chính 2 cấp huyện Sông Lô đã tiếp nhận 38 đơn kiến nghị, phản ánh, KNTC của công dân. Sau khi phân loại, Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, các đơn vị, địa phương tiến hành kiểm tra, xác minh nội dung từng vụ việc; giải quyết theo đúng quy định.

Đến nay, UBND huyện đã xem xét, giải quyết xong trên 70% số đơn thuộc thẩm quyền; UBND cấp xã, thị trấn giải quyết xong hơn 60% số đơn thuộc thẩm quyền; số đơn thư còn lại đang tiếp tục được kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định...

Tiếp tục các giải pháp hiệu quả

Chánh Thanh tra huyện Sông Lô Đỗ Phúc Dương cho biết: Thời gian tới, Huyện ủy, UBND huyện sẽ tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giải quyết, xử lý KNTC của công dân.

Trong đó, chú trọng giải quyết, xử lý KNTC thuộc thẩm quyền, nhất là các vụ việc liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai; đầu tư XDCB; bồi thường, hỗ trợ GPMB; quản lý tài nguyên khoáng sản...

Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm và xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cấp ủy, cơ quan hành chính không thực hiện tốt việc giải quyết, xử lý KNTC hoặc giải quyết không đúng quy định của pháp luật.

Địa phương sẽ thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể trong công tác hòa giải, giải quyết những vụ việc KNTC mới phát sinh ngay từ cơ sở, không để xảy ra “điểm nóng”, khiếu kiện đông người, đơn thư vượt cấp...

Bài, ảnh: Ngô Tuấn AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: