Pháp luật

Xử lý hơn 7.000 trường hợp vi phạm Luật Đất đai

Thứ Tư, 24/07/2019

Qua rà soát của các ngành chức năng, trong số 13.075 trường hợp vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh, có 11.435 trường hợp vi phạm từ ngày 1/7/2014 trở về trước (thời điểm Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực) với tổng diện tích 603,59 ha (trong đó:1.814 trường hợp lấn đất với diện tích 24,4 ha, 855 trường hợp chiếm đất với diện tích 20,91 ha, 8.766 trường hợp tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái phép với diện tích 558,28 ha) và 1.640 trường hợp vi phạm sau 1/7/2014 với tổng diện tích 33,42 ha (trong đó: 384 trường hợp lấn đất với diện tích 5,62ha, 285 trường hợp chiếm đất với diện tích 4,97 ha, 971 trường hợp tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái phép với diện tích 22,83 ha).

Đến nay, các cấp, ngành chức năng toàn tỉnh đã kiểm tra và lập hồ sơ xử lý 7.009 trường hợp lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép với diện tích 240,66 ha; trong đó, vi phạm từ ngày 1/7/2014 trở về trước đã xử lý được 5.554/11.435 trường hợp vi phạm; xử lý 1.455/1.640 trường hợp vi phạm sau khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành.

Mai AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: