Pháp luật

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ Ba, 23/07/2019

Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã được các cấp ủy, chính quyền quan tâm, có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, việc giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài còn chậm, chưa dứt điểm, triệt để; giải quyết một số vụ việc KNTC còn chưa hết nội dung, chưa đảm bảo trình tự, thủ tục...

Để tạo bước chuyển biến thực chất, nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết KNTC, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị phải xác định rõ công tác tiếp dân, giải quyết KNTC là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên; làm tốt công tác này là đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển KT-XH của tỉnh. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, Chủ tịch UBND các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tình hình, kết quả giải quyết KNTC trong phạm vi địa bàn, lĩnh vực phụ trách.

Đối với các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài, người đứng đầu tổ chức Đảng, chính quyền, cơ quan, tổ chức theo thẩm quyền giải quyết phải trực tiếp chỉ đạo làm rõ nội dung, nguyên nhân, xem xét toàn bộ các khía cạnh pháp lý và thực tiễn; tổ chức đối thoại công khai với người khiếu kiện để giải quyết sát thực tế sự việc, thấu tình, đạt lý.

Đối với các vụ việc phát sinh mới, cần tập trung giải quyết ngay theo thẩm quyền, không để kéo dài; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Các cơ quan, đơn vị cần kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm nhiệm vụ tiếp dân và tham mưu giải quyết KNTC. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tăng cường công tác giám sát đối với công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC; tuyên truyền, thuyết phục công dân chấp hành các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận, quyết định xử lý tố cáo đã được xác định đúng pháp luật...

Vũ Hồng HạnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: