Pháp luật

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong ngành nông nghiệp

Thứ Năm, 18/07/2019

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) là nhiệm vụ quan trọng, những năm gần đây, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên trong công tác này.

Để việc THTK, CLP đạt kết quả cao, lãnh đạo Sở NN&PTNT chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền các văn bản, chỉ thị, nghị quyết về THTK, CLP của các cấp đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Đầu năm, các đơn vị tiến hành rà soát, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý tài sản công, Quy chế làm việc của cơ quan; sửa đổi những nội dung, quy định không còn phù hợp và cập nhật, bổ sung những quy định mới để thực hiện… Nhờ vậy, đã tiết kiệm kinh phí, tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức.

Ban Thanh tra nhân dân tại các đơn vị trực thuộc sở thực hiện nghiêm việc kiểm tra, rà soát về thu, chi tài chính, sổ sách kế toán, kết quả thực hiện ngân sách Nhà nước. Công tác THTK, CLP được các chi bộ quy định là một trong những nội dung tuyên truyền trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng. Qua đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nâng cao ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, gây thất thoát, lãng phí trong cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Đinh Gia Thành, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết: Để việc THTK, CLP tạo sức lan tỏa trong toàn thể đơn vị, ngay từ đầu năm, Sở NN& PTNT đã ban hành chương trình THKT, CLP. Căn cứ vào đó, các đơn vị trực thuộc rà soát, bổ sung và ban hành các văn bản quy định cụ thể về việc quản lý, sử dụng xe ô tô; quy định về định mức nhiên liệu; tiết kiệm điện, nước; khoán chi văn phòng phẩm; chế độ đi công tác, hội họp, tiếp khách... Những quy định trên đã được cán bộ, công chức, viên chức thống nhất.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức và trách nhiệm công vụ; gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức, triển khai THTK, CLP; kịp thời biểu dương, khen thưởng những gương điển hình và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm trong THTK, CLP. Nhờ vậy, không chỉ đem lại hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, mà còn tiết kiệm được đáng kể chi phí hoạt động của đơn vị.

Sở NN&PTNT đẩy mạnh THTK, CLP trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước đúng thẩm quyền, trình tự, nội dung và thời gian quy định, đảm bảo tính chính xác, trung thực. Thực hiện cắt giảm 10% chi phí hành chính ngay từ đầu năm 2019. Số kinh phí tiết kiệm dự toán chi thường xuyên năm 2019 của toàn ngành là hơn 3,3 tỷ đồng. Đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng được sở thực hiện nghiêm túc. Từ đầu năm đến nay, Sở NN&PTNT cắt giảm được trên 11,8 tỷ đồng từ thẩm định báo cáo kinh tế kĩ thuật, thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công của 17 dự án; gần 1,4 tỷ đồng từ việc thẩm định nhiệm vụ và phương án kỹ thuật khảo sát của 19 dự án, công trình thuộc ngành quản lý.

Bên cạnh đó, việc mua sắm, sử dụng, quản lý phương tiện, trang thiết bị làm việc đảm bảo đúng mục đích, đối tượng, định mức, tiêu chuẩn; không sử dụng tài sản, phương tiện, trang thiết bị làm việc vào công việc riêng. Hàng năm, các đơn vị rà soát, kiểm kê, quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả tài sản, phương tiện, thiết bị làm việc. Sở bố trí và sử dụng cán bộ theo vị trí việc làm đúng với khả năng và sở trường, bảo đảm phát huy tốt hiệu quả làm việc. Thực hiện nghiêm túc giờ làm việc theo quy định, các đơn vị đều phân công bộ phận theo dõi việc chấp hành chế độ làm việc của cán bộ trong đơn vị.

Nét nổi bật trong THTK, CLP ở Sở NN&PTNT là không chỉ tiết kiệm được chi phí hoạt động trong nội bộ mà còn đem lại hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, có sức lan tỏa giúp người dân giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất lao động. Là cầu nối để người dân tiếp thu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, giảm chi phí đầu tư, nâng cao năng suất trong sản xuất…

Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh tập trung triển khai xây dựng và nhân rộng các mô hình trình diễn tiến bộ kỹ thuật mới; trong đó, nhiều mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao như: Mô hình ứng dụng đồng bộ cơ giới hóa từ gieo trồng đến thu hoạch trong sản xuất lúa và một số cây trồng khác; xây dựng các mô hình chuỗi sản xuất - tiêu thụ sản phẩm rau an toàn theo quy trình VietGAP; mô hình trình diễn sử dụng chế phẩm BIOEM 5 in 1; hỗ trợ giống ngô biến đổi gen (ngô biến đổi gen NK4300 có khả năng kháng sâu đục thân, khả năng chống chịu tốt, giúp người dân thuận tiện, dễ dàng chăm sóc, tiết kiệm chi phí, tăng năng suất và chất lượng)...

Lê ThảoTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: