Pháp luật

Huyện Sông Lô: 78% đơn thư khiếu nại, tố cáo được xem xét, giải quyết

Thứ Tư, 17/07/2019

6 tháng đầu năm 2019, cơ quan hành chính 2 cấp huyện Sông Lô đã tiếp nhận 182 đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân liên quan đến các lĩnh vực: tranh chấp đất đai, GPMB, bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất, chính sách xã hội... Lãnh đạo UBND huyện đã giao cho Thanh tra huyện phối hợp với các ban, ngành chức năng, cơ quan chuyên môn, các địa phương tiến hành kiểm tra, xác minh nội dung từng vụ việc, trên cơ sở đó, vận dụng phù hợp các chính sách pháp luật của Nhà nước để giải quyết theo đúng luật định...

Đến nay, các phòng, ban chức năng thuộc UBND huyện đã xem xét, giải quyết xong 39/50 đơn thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 78%; UBND cấp xã, thị trấn giải quyết xong 83/132 đơn, đạt 62,8%; các đơn còn lại đang tiếp tục được kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định...

Ngô Tuấn AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: