Pháp luật

Tỷ lệ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đạt gần 88%

Thứ Ba, 16/07/2019

6 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh nhận được hơn 1.300 lượt đơn thư KNTC của công dân, giảm 723 lượt so với cùng kỳ (tương đương 35%). Trong 613 lượt đơn thư đủ điều kiện xử lý, có 386 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp.

Tính đến cuối tháng 6/2019, toàn tỉnh đã xem xét, giải quyết 339/386 đơn thư, đạt tỷ lệ 87,8%, số đơn thư còn lại đang trong thời hạn giải quyết. Trong quá trình giải quyết, cơ quan chức năng đã kiến nghị thu hồi gần 100 triệu đồng và nhiều tài sản khác nộp ngân sách Nhà nước.

Kim NgânTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: