Pháp luật

Minh bạch trong kê khai tài sản, thu nhập ở Phúc Yên

Thứ Năm, 20/06/2019

Xác định kê khai tài sản, thu nhập là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần phòng, chống tham nhũng, cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố Phúc Yên thường xuyên triển khai các giải pháp nhằm nâng cao tính công khai, minh bạch trong công tác này.

Cấp ủy, chính quyền phường Xuân Hòa (Phúc Yên) thường xuyên tuyên truyền các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập. Ảnh: Trường Khanh

Thực hiện Nghị định 78/2013/NĐ-CP, Thông tư 08 của Thanh tra Chính phủ về hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập, Thành ủy, UBND thành phố Phúc Yên đã cụ thể hóa bằng các văn bản, kế hoạch, chương trình hành động hàng năm. Để việc kê khai tài sản, thu nhập đạt hiệu quả, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, tập trung vào các nội dung của Luật Phòng, chống tham nhũng nhằm nâng cao tính tự giác, trung thực, ý thức trách nhiệm của CBCCVC trong việc kê khai tài sản, thu nhập hàng năm.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện kê khai tài sản, thu nhập; tổ chức kiểm tra quy trình, thủ tục kê khai, công khai việc kê khai tài sản theo quy định. Kết quả việc kê khai tài sản, thu nhập là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét cuối năm của từng CBCCVC, của từng cơ quan, đơn vị, nhất người đứng đầu đơn vị, địa phương đó.

Một trong những yếu tố quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả công tác kê khai tài sản, thu nhập là làm tốt công tác kiểm tra, giám sát. Đối với những đơn vị chậm tiến độ, kê khai chưa trung thực, chưa kê khai đầy đủ thông tin, tài sản, Thanh tra thành phố phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm tham mưu với UBND thành phố tiến hành xử lý nghiêm theo quy định.

Bên cạnh đó, việc công khai, minh bạch trong kê khai tài sản, thu nhập được quan tâm, chú trọng. 100% bản kê khai đều được công khai, minh bạch tại các hội nghị, niêm yết tại cơ quan, đơn vị để CBCCVC và nhân dân thuận tiện trong việc theo dõi, giám sát di biến động tài sản, thu nhập của cán bộ. Vì vậy, nhiều năm qua, các cơ quan chức năng, UBND thành phố không nhận được đơn thư phản ánh nào về tài sản, thu nhập của CBCCVC.

Đồng chí Nguyễn Danh Bình, Chánh Thanh tra thành phố Phúc Yên cho biết: Qua công tác kiểm tra, thanh tra thường xuyên và đột xuất tại các cơ quan, đơn vị, từ năm 2018 đến nay, chưa phát hiện trường hợp nào có biểu hiện sai phạm, phải xử lý kỷ luật trong kê khai, xác minh tài sản, thu nhập.

Nhờ các giải pháp đồng bộ, công tác kê khai tài sản, thu nhập trên địa bàn thành phố đã đạt được một số kết quả tích cực. Đồng chí Hoàng Quý Cường, Phó trưởng phòng Nội vụ thành phố Phúc Yên cho biết: Toàn thành phố hiện có 66 phòng, ban, đơn vị với 426 người thuộc diện phải kê khai tài sản thu nhập. Tính đến hết quý II năm 2019, 100% trường hợp đã hoàn thành việc kê khai theo quy định. 100% bản kê khai đều phản ánh đầy đủ, chi tiết những thay đổi về tài sản thu nhập so với trước đây và theo đúng quy định. Từ năm 2015 đến nay, toàn thành phố không có trường hợp nào phải xác minh, giải trình, xử lý kỷ luật do vi phạm pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định.

Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Phúc Yên hiện có 7 CBCCVC thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập hàng năm. Đây là đơn vị giữ “hầu bao” của thành phố, bởi vậy, để CBCCVC tránh được những cám dỗ về vật chất, đơn vị luôn tuân thủ nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai minh bạch trong kê khai tài sản, thu nhập của từng CBCCVC, đồng thời yêu cầu mọi cán bộ, viên chức tích cực tham gia giám sát nguồn gốc tài sản, thu nhập của từng CBCCVC, góp phần phòng, chống tham nhũng. Nhờ vậy, trong 5 năm qua, chưa phát hiện CBCCVC nào vi phạm Luật Phòng, chống tham nhũng.

Tuy nhiên, công tác kê khai tài sản, thu nhập trên địa bàn thành phố Phúc Yên vẫn còn những khó khăn, hạn chế như: một số cấp ủy, chính quyền chưa thực sự quan tâm đến công tác kê khai tài sản, thu nhập; nhận thức của một số CBCCVC về kê khai tài sản, thu nhập chưa đầy đủ dẫn đến việc kê khai chưa sát với thực tế...

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kê khai tài sản, thu nhập, góp phần phòng chống tham nhũng, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Thành ủy, UBND thành phố Phúc Yên yêu cầu các cơ quan, đơn vị công khai các loại quỹ, các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân; công khai các thủ tục hành chính, quy trình, thời gian giải quyết và thực hiện nghiêm việc kê khai, công khai tài sản thu nhập đối với những người thuộc diện phải kê khai theo quy định.

Kim NgânTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: