Pháp luật

Miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp nếu đăng ký qua mạng điện tử

Thứ Sáu, 14/06/2019

Đây là nội dung tại dự thảo Thông tư do Bộ Tài chính soạn thảo quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

Dự thảo nêu rõ, các đối tượng được miễn phí, lệ phí gồm: 1. Doanh nghiệp bổ sung, thay đổi thông tin do thay đổi địa giới hành chính được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp;

2. Đăng ký giải thể doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh; chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp;

3. Doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp;

4. Cơ quan nhà nước đề nghị cung cấp thông tin phục vụ quản lý nhà nước được miễn phí cung cấp thông tin doanh nghiệp;

5. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu.

Dự thảo cũng quy định về Biểu phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp như sau:

 

 

Stt

 

 

Nội dung

 

 

Đơn vị tính

 

 

Mức thu

 

 

1

 

 

Lệ phí đăng ký doanh nghiệp(bao gồm: Cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp)

 

 

Đồng/lần

 

 

50.000

 

 

a

 

 

Đăng ký thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 

 

Đồng/lần

 

 

100.000

 

 

b

 

 

Cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

 

 

Đồng/lần

 

 

50.000

 

 

2

 

 

Phí cung cấp thông tin doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

a

 

 

Cung cấp thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

 

 

Đồng/bản

 

 

20.000

 

 

b

 

 

Cung cấp thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; Cung cấp báo cáo tài chính các loại doanh nghiệp

 

 

Đồng/bản

 

 

40.000

 

 

c

 

 

Cung cấp báo cáo tổng hợp về doanh nghiệp

 

 

Đồng/báo cáo

 

 

150.000

 

 

d

 

 

Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

 

 

Đồng/lần

 

 

300.000

100.000

 

 

đ

 

 

Cung cấp thông tin doanh nghiệp theo tài khoản từ 125 bản/tháng trở lên

 

 

Đồng/tháng

 

 

4.500.000

 

 

Trong đó, phần in nghiêng đậm là nội dung sửa đổi so với quy định hiện hành tại Thông tư 215/2016/TT-BTC và Thông tư 130/2017/TT-BTC. Phần ngạch ngang là nội dung bãi bỏ so với quy định hiện hành tại Thông tư 215/2016/TT-BTC, Thông tư 130/2017/TT-BTC.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của bộ.

Việt Nguyên – Theo baochinhphu.vn (4/6/2019)TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: