Pháp luật

Sau 3 năm thực hiện Luật Hộ tịch ở Sông Lô

Thứ Tư, 12/06/2019

Tiến tới mục tiêu cắt giảm nhiều loại giấy tờ, thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đến cơ quan công quyền, ngày 1/1/2016, Luật Hộ tịch chính thức có hiệu lực thi hành. Theo đó, công tác đăng ký, quản lý hộ tịch có nhiều thay đổi, rút ngắn về thời gian thực hiện thủ tục khai sinh, khai tử; đồng thời, bước đầu xây dựng và hình thành cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, giúp công tác kiểm tra thông tin đơn giản và dễ dàng hơn.

Cán bộ Phòng Tư pháp huyện Sông Lô trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ

Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai Luật Hộ tịch, UBND huyện Sông Lô đã ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện luật trên địa bàn; chỉ đạo Phòng Tư pháp bám sát các kế hoạch, hướng dẫn của UBND tỉnh để áp dụng vào điều kiện thực tế. Bên cạnh đó, huyện phối hợp với Sở Tư pháp kịp thời chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật Hộ tịch; triển khai cho cán bộ công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện Đề án Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử trên địa bàn; bố trí 1 cán bộ công chức chuyên làm công tác tư pháp - hộ tịch tham gia đầy đủ các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ do tỉnh, huyện tổ chức.

Qua 3 năm thực hiện Luật Hộ tịch, trên địa bàn huyện đã đạt được một số kết quả bước đầu quan trọng. Công tác đăng ký, quản lý hộ tịch từng bước ổn định và đi vào nền nếp; công chức thực hiện việc đăng ký hộ tịch ý thức rõ trách nhiệm của mình; người dân đã thấy được tầm quan trọng của giấy tờ hộ tịch nên không tùy tiện sửa chữa, thêm, bớt; tự giác đi đăng ký các sự kiện hộ tịch theo đúng thời gian quy định của pháp luật; không có hồ sơ nào chậm giải quyết; các quy trình thực hiện nghiêm túc và hiệu quả, được nhân dân ghi nhận đánh giá cao.

Toàn huyện đã thực hiện các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi với tổng số hơn 6.400 trường hợp (trong đó, thực hiện liên thông kết hợp cả 3 thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hơn 2.000 trường hợp).

Việc lưu trữ hồ sơ gốc, sổ hộ tịch gốc để xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch được quan tâm, chú trọng và triển khai có bài bản; việc phát hành các loại sổ, biểu mẫu hộ tịch của Phòng Tư pháp về UBND các xã, thị trấn luôn kịp thời, đầy đủ, từng bước đáp ứng được yêu cầu chính đáng của người dân, tạo hành lang pháp lý dễ thực hiện cho công chức tư pháp hộ tịch.

Thực hiện theo kế hoạch của Sở Tư pháp, từ tháng 5/2018, huyện Sông Lô bắt đầu triển khai sử dụng phầm mềm đăng ký quản lý hộ tịch dùng chung do Bộ Tư pháp ban hành, góp phần đẩy mạnh công tác lưu trữ thông tin, mở rộng thủ tục đăng ký trực tuyến lĩnh vực hộ tịch; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra, theo dõi của cơ quan quản lý đối với các đơn vị trực tiếp thực hiện; tránh xảy ra tình trạng chồng chéo thông tin, một người đăng ký khai sinh ở nhiều nơi...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai Luật Hộ tịch trên địa bàn huyện vẫn còn vướng mắc, đặc biệt là thủ tục hành chính của cơ quan Công an về nhập hộ khẩu thường trú còn phức tạp, các loại phiếu báo phải ghi rất nhiều nội dung, do đó, việc hướng dẫn người dân điền tất cả nội dung trong phiếu báo thay đổi nhân khẩu là một trong những khó khăn cơ bản. Ngoài ra, các sự kiện như sinh, tử, xác nhận tình trang hôn nhân cũng thường xuyên diễn ra và có nhiều tình tiết phức tạp, trong khi Luật Hộ tịch và các văn bản quy định chưa có hướng dẫn chi tiết...

Để khắc phục khó khăn, UBND huyện Sông Lô thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn cho cán bộ tư pháp ở cơ sở; tham mưu UBND tỉnh bố trí đủ cán bộ tư pháp cấp huyện, cấp xã theo Luật Hộ tịch năm 2014; 100% xã, thị trấn có 2 công chức tư pháp - hộ tịch để kịp thời giải quyết số lượng công việc lớn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Bài, ảnh Khánh LinhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: