Pháp luật

Thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật: Đảm bảo khách quan, đúng trình tự, thủ tục

Thứ Sáu, 02/04/2021

Để đảm bảo chất lượng, tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) trước khi ký ban hành, với chức năng, nhiệm vụ được giao, ngành Tư pháp tỉnh thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định VBQPPL.

Cán bộ Phòng Xây dựng và kiểm tra VBQPPL, Sở Tư pháp nghiên cứu tài liệu để phục vụ công tác thẩm định dự thảo VBQPPL.

Theo quy trình, khi có hồ sơ thẩm định dự thảo VBQPPL do cơ quan soạn thảo gửi đến, Sở Tư pháp sẽ tiếp nhận phân loại hồ sơ theo từng lĩnh vực; phân công cán bộ phụ trách của phòng chuyên môn nghiên cứu, thẩm định.

Nội dung thẩm định dự thảo VBQPPL tập trung làm rõ các vấn đề như căn cứ pháp lý để ban hành văn bản, sự cần thiết phải ban hành văn bản; đối tượng, phạm vi điều chỉnh của văn bản; sự phù hợp giữa nội dung chính sách với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất của dự thảo văn bản; tính khả thi, tính dự báo; tính tương thích của văn bản với điều kiện thực tế…

Trên cơ sở nghiên cứu dự thảo VBQPPL và hồ sơ liên quan, cán bộ chuyên môn sẽ đối chiếu với các quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn của địa phương để đánh giá tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất để từ đó có ý kiến đối với từng nội dung dự thảo.

Riêng đối với việc xây dựng những chính sách đặc thù, sở phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức họp tư vấn thẩm định, sau đó ban hành báo cáo thẩm định dự thảo VBQPPL cụ thể gửi cơ quan soạn thảo để nghiên cứu, chỉnh lý.

Để nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự thảo VBQPPL, Sở Tư pháp tăng cường phối hợp với đơn vị soạn thảo văn bản; chủ động tham gia đóng góp ý kiến vào các VBQPPL trước khi các cơ quan soạn thảo gửi thẩm định.

Thông qua góp ý dự thảo trước khi gửi hồ sơ thẩm định, sở sẽ góp ý luôn về trình tự, thủ tục xây dựng văn bản, cơ sở pháp lý ban hành văn bản, thể thức, kỹ thuật trình bày, giúp cơ quan soạn thảo xây dựng văn bản phù hợp với quy định của pháp luật.

Từ đầu năm 2020 đến nay, Sở Tư pháp tham gia ý kiến vào 149 dự thảo VBQPPL của tỉnh, trong đó, có 105 dự thảo quyết định và 44 dự thảo nghị quyết. Sở tích cực thu thập các tài liệu, thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để phục vụ công tác thẩm định VBQPPL.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thẩm định, tỉnh phân bổ cụ thể về nguồn kinh phí dành cho công tác xây dựng và hoàn thiện VBQPPL có nội dung phức tạp; ban hành quy định về trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác ban hành VBQPPL...

Các cơ quan chuyên môn của tỉnh nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng VBQPPL, gửi hồ sơ thẩm định dự thảo đầy đủ theo đúng quy định và có tiếp thu, chỉnh lý kịp thời các nội dung dự thảo sao cho phù hợp với ý kiến góp ý của Sở Tư pháp.

Từ đầu năm 2020 đến nay, sở thẩm định 127 dự thảo VBQPPL, tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực khoa học-kỹ thuật, nông nghiệp, tài chính, ngân sách, xây dựng, giao thông…

Công tác thẩm định dự thảo VBQPPL của ngành Tư pháp được thực hiện đảm bảo tính độc lập, khách quan, tuân thủ đúng trình tự, thủ tục và thời gian quy định.

Trong quá trình thẩm định dự thảo VBQPPL cùng với việc góp ý về đảm bảo cấu trúc theo quy định, sở còn đề xuất những hướng điều chỉnh cụ thể giúp đơn vị soạn thảo nghiên cứu, chỉnh lý hoàn thiện dự thảo.

Tuy nhiên, trong quá trình thẩm định dự thảo VBQPPL, Sở Tư pháp còn gặp một số khó khăn, vướng mắc.

Chia sẻ về vấn đề này, đồng chí Vũ Trường Giang, Trưởng Phòng Xây dựng và kiểm tra VBQPPL, Sở Tư pháp cho biết: "Hiện nay, số lượng biên chế làm công tác thẩm định dự thảo VBQPPL chưa đáp ứng được nhu cầu, khối lượng công việc cần thực hiện; trang thiết bị phục vụ trực tiếp công tác thẩm định dự thảo VBQPPL còn thiếu.

Chất lượng một số dự thảo VBQPPL của đơn vị soạn thảo gửi thẩm định chưa cao khiến thời gian thẩm định vượt quá quy định trong Luật Ban hành VBQPPL năm 2015; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong thực hiện thẩm định dự thảo VBQPPL hạn chế...".

Thời gian tới, Sở Tư pháp tăng cường công tác tham mưu UBND tỉnh nhằm triển khai thực hiện tốt các kế hoạch về công tác thẩm định dự thảo VBQPPL; quán triệt kịp thời các quy định có liên quan đến công tác soạn thảo, ban hành VBQPPL của Trung ương, của tỉnh đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Tăng cường phối hợp giữa ngành Tư pháp với các cơ quan, đơn vị trong việc kiểm tra, xử lý văn bản.

Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, trao đổi nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thẩm định VBQPPL để kịp thời nắm bắt và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng VBQPPL ở địa phương.

Bài, ảnh: Thanh HuyềnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: