Pháp luật

Cải cách tư pháp, tạo thuận lợi cho người dân

Thứ Năm, 09/05/2019

Những năm gần đây, Sở Tư pháp được đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu về cải cách hành chính của tỉnh. Để có được kết quả đó, sở đã triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính trên nhiều lĩnh vực nhằm tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi đến giao dịch.

Chuyên viên Sở Tư pháp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh tận tình hướng dẫn người dân đến làm thủ tục hành chính

Mặc dù đã cuối giờ chiều ngày thứ 6, nhưng tại bộ phận tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của Sở Tư pháp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh vẫn khá đông người dân đến giao dịch. Anh Mai Hữu Hải, chuyên viên bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của sở vẫn niềm nở hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ. Chỉ mất gần 10 phút, anh Trần Văn Điệp, xã Như Thụy (Sông Lô) đã hoàn thành thủ tục xin cấp phiếu lý lịch tư pháp. Vì nhà xa nên anh Điệp sẽ làm thủ tục nhận phiếu LLTP qua bưu điện. Anh Điệp cho biết: "Tôi đến làm thủ tục cấp phiếu LLTP để chuẩn bị đi xuất khẩu lao động, tôi hài lòng với thái độ thân thiện, gần gũi của cán bộ tư pháp nơi đây. Và điều quan trọng là từ khi mọi giao dịch tư pháp được chuyển sang Trung tâm Hành chính công, chúng tôi chỉ phải đến một nơi để nộp và nhận hồ sơ và nếu có yêu cầu, tôi có thể gửi,nhận hồ sơ qua bưu điện, qua mạng internet, tiết kiệm được khá nhiều thời gian và công sức đi lại".

Với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công, từ năm 2019, Sở Tư pháp áp dụng việc cấp phiếu LLTP theo mô hình “kiềng 4 chân” thay thế mô hình “kiềng 3 chân” trước đây. Theo đó, sau khi tiếp nhận hồ sơ cấp phiếu LLTP,Sở Tư pháp chuyển đồng thời đến bộ phận chuyên môn của Công an tỉnh, Trung tâm LLTP quốc gia và Cục C53, Bộ Công an thông qua mạng internet, từ đó, hạn chế hồ sơ chậm hạn, tăng tính khách quan, minh bạch, chính xác đối với mỗi hồ sơ cấp phiếu LLTP và giảm thời gian chờ đợi. Nếu như trước đây, thời hạn trả kết quả cấp phiếu LLTP đối với công dân trong tỉnh là 7 ngày, ngoại tỉnh là 9 ngày, thì nay giảm còn 5 ngày, tạo thuận lợi cho người dân đến giao dịch.

Đó chỉ là một trong gần 150 thủ tục hành chính tư pháp đang được triển khai tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Phần lớn các TTHC áp dụng dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và mức độ 4. Sở Tư pháp đã triển khai hệ thống một cửa điện tử trong việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC. Người dân có thể nộp hồ sơ qua mạng internet hoặc đến điểm giao dịch bưu điện gần nhất nộp hồ sơ, giúp cắt giảm thời gian chờ đợi, công sức đi lại khi giao dịch. Từ đầu năm 2018 đến nay, bộ phận tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của Sở Tư pháp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh đã tiếp nhận hơn 5.460 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt hơn 93%, trong đó, 7% chậm hạn và đang trong quá trình giải quyết phần lớn là hồ sơ xóa án tích cấp phiếu LLTP có yếu tố nước ngoài, phụ thuộc vào việc xác minh từ các cơ quan công an và Trung tâm cấp phiếu LLTP Quốc gia.

Việc triển khai đồng bộ, có hiệu quả phần mềm quản lý dữ liệu công chứng, quản lý hộ tịch của tỉnh và Trung ương tại bộ phận một cửa liên thông cấp xã, huyện đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tạo thuận lợi cho công dân khi đến làm thủ tục. Đến nay, gần 100% hồ sơ lĩnh vực công chứng, hộ tịch giải quyết xong đúng hạn, trước hạn.

Công tác kiểm soát TTHC gắn với việc tham gia ý kiến, thẩm định văn bản được sở chú trọng, qua đó, chủ động tham mưu với UBND tỉnh bãi bỏ những văn bản không còn phù hợp, tránh tình trạng ban hành chính sách không hiệu quả, TTHC rườm rà. Năm 2018, Sở Tư pháp đã tham gia ý kiến đối với 99 dự thảo văn bản, thẩm định 45 dự thảo văn bản QPPL của tỉnh trên các lĩnh vực, tham mưu với UBND tiến hành rà soát hàng trăm TTHC nhằm sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các thủ tục rườm rà, phức tạp. Đồng thời thường xuyên cập nhật, công bố các TTHC mới được ban hành trên cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp, tạo thuận tiện cho cá nhân, doanh nghiệp khi tra cứu thông tin.

Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 và phần mềm quản lý văn bản, tài khoản thư điện tử công vụ đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức và hoạt động tư pháp từ cơ sở. Đến nay, 100% các văn bản đi và đến của sở được thực hiện dưới dạng thư điện tử, 100% CB-CCVC thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ.

Bài, ảnh: Kim NgânTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: