Pháp luật

Chuyển biến trong quản lý sử dụng đất ở Tam Đảo

Thứ Năm, 25/03/2021

Những năm gần đây, công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng trên địa bàn huyện Tam Đảo đã có những chuyển biến tích cực. Việc xử lý, giải quyết các tồn tại, vi phạm thực hiện dứt điểm, hạn chế thấp nhất tình trạng vi phạm mới phát sinh trên địa bàn, đảm bảo cho mọi người dân được thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ khi sử dụng đất.

Lãnh đạo huyện chỉ đạo tháo dỡ công trình xây dựng trái phép tại thị trấn Tam Đảo.

Ông Nguyễn Trung Thành, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cho biết: Do yếu tố khách quan và lịch sử để lại, ngoài diện tích đất thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của UBND huyện, còn khoảng 13.915ha (chiếm 56% diện tích đất tự nhiên toàn huyện) đang thuộc quyền quản lý trực tiếp của các đơn vị, doanh nghiệp như:

Công ty TNHH đầu tư sản xuất và phát triển nông nghiệp Vineco - Tam Đảo 146,03 ha (trước kia là Nông trường Tam Đảo), Vườn Quốc gia Tam Đảo 12.364,57 ha, Trung tâm phát triển Lâm - Nông nghiệp Vĩnh Phúc 614 ha, Công ty lâm nghiệp Lập Thạch 70,55 ha. Các đơn vị nêu trên đều thuộc sự quản lý của các sở, ngành và cơ quan cấp trên…

Thực trạng những tồn tại, vi phạm đất đai trên địa bàn đã xảy ra từ nhiều năm trước với số lượng khá lớn.

Một số trường hợp vi phạm đã là các công trình kiên cố, nhất là trên đất của nông lâm trường trước đây, do đó công tác xử lý gặp nhiều khó khăn.

Tình trạng vi phạm đất đai, xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp cũng có chiều hướng gia tăng.

Việc giải quyết tồn tại, phân loại xử lý chưa được UBND các xã, thị trấn tập trung giải quyết dứt điểm, kịp thời, triệt để. Vẫn để xảy ra các trường hợp vi phạm mới phát sinh…

Để nâng cao vai trò quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng trên địa bàn, huyện Tam Đảo đã xây dựng các giải pháp giải quyết những khó khăn nêu trên.

Thực hiện ký cam kết đối với 9/9 xã, thị trấn trên địa bàn; tổ chức hội nghị chuyên đề để kiểm điểm tiến độ thực hiện các nhiệm vụ mà các địa phương đã cam kết.

Thường xuyên kiểm điểm, đánh giá tiến độ, kết quả tại các hội nghị giao ban tuần, tháng, hội nghị hành chính của UBND huyện.

Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể cùng cấp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người sử dụng đất chấp hành quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng; tự tháo dỡ công trình vi phạm, trả lại tình trạng ban đầu của đất.

Trường hợp không chấp hành thì củng cố hồ sơ, cưỡng chế tháo dỡ theo quy định; việc xử lý vi phạm đúng trình tự, xác định đúng hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Các địa phương có trách nhiệm rà soát toàn bộ các trường hợp có dấu hiệu vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng tại địa bàn quản lý.

Tiếp tục xây dựng kế hoạch đảm bảo xử lý 20% số trường hợp vi phạm hàng năm theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Người đứng đầu chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm nếu để phát sinh các trường hợp vi phạm mới cũng như tiến độ xử lý vi phạm trên địa bàn.

Theo thống kê của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tam Đảo, tổng số tồn tại, vi phạm đất đai trên địa bàn huyện (tại thời điểm ký cam kết tháng 6/2020) là 591 trường hợp.

Cơ quan chức năng đã xử lý, giải quyết 113 trường hợp lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích, đạt 23,1%; giải quyết 01 trường hợp đã thu tiền sử dụng đất nhưng chưa giao đất ở thị trấn Hợp Châu…

Đối với 68 trường hợp phát sinh, các địa phương đã xử lý dứt điểm 55 trường hợp. Đối với nội dung các địa phương đã cam kết đã không để phát sinh trường hợp vi phạm nào.

Theo kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 32 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của huyện Tam Đảo, đến thời điểm hết năm 2020, trên địa bàn còn 501 trường hợp vi phạm và tồn tại về đất đai với diện tích 98.712,4m2.

Trong đó, vi phạm về lấn chiếm, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái phép là 400 trường hợp; UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn phải giải quyết xong 175 trường hợp.

Việc giao đất trái thẩm quyền 38 trường hợp tại xã Bồ Lý và Hồ Sơn; thu tiền sử dụng đất, chưa giao đất 63 trường hợp ở các xã Bồ Lý, Đạo Trù và thị trấn Hợp Châu, Đại Đình. UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn xử lý, giải quyết xong trong năm 2021.

Riêng đối với 13 trường hợp phát sinh năm 2020 tại xã Đạo Trù, thị trấn Hợp Châu và Tam Đảo, UBND huyện cũng yêu cầu các địa phương phải xử lý, giải quyết dứt điểm trong quý II/2021.

Đồng thời, giao chỉ tiêu cụ thể theo từng quý cho các xã, thị trấn tập trung xử lý, giải quyết dứt điểm các trường hợp tồn tại vi phạm; hằng tháng có đánh giá, kiểm điểm tiến độ xây dựng kế hoạch, xử lý vi phạm, đảm bảo chỉ tiêu giao.

Huyện phấn đấu hết năm 2024, giải quyết xong toàn bộ các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn.

Bài, ảnh: Thành AnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: