Pháp luật

Bồi dưỡng nghiệp vụ tư pháp về chứng thực, nuôi con nuôi

Thứ Tư, 24/04/2019

Ngày 23/4/2019, Sở Tư pháp tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ tư pháp về chứng thực, nuôi con nuôi cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác chứng thực, hộ tịch các cấp trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi tập huấn, các học viên được tuyên truyền viên pháp luật của Bộ Tư pháp truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị định 24 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi. Đồng thời, triển khai, phổ biến một số văn bản QPPL của Trung ương, của tỉnh trong lĩnh vực nuôi con nuôi; hướng dẫn cụ thể việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi và chứng thực.

Các học viên đã trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác quản lý Nhà nước về chứng thực và Luật Nuôi con nuôi ở các địa phương như: vi phạm về hồ sơ, kỹ năng thực hiện chứng thực hợp đồng giao dịch, chứng thực chữ ký; việc thu, nộp, quản lý chứng thực và lưu trữ hồ sơ chứng thực; trách nhiệm quản lý và quy trình thực hiện hồ sơ nuôi con nuôi.

Thông qua tập huấn nhằm trang bị kiến thức pháp luật, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức tư pháp, hộ tịch, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng, tính chuyên nghiệp và hạn chế sai sót trong công tác hộ tịch, đăng ký nuôi con nuôi, chứng thực tại địa phương.

Kim NgânTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: